Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook
Produkt Certifiering Mer info

SVENSK MILJÖBAS - MILJÖDIPLOMERING

Nationell miljöledningsstandard

Föreningen Svensk Miljöbas är en ideell förening som utvecklar och driver kravstandarden Svensk Miljöbas. Föreningens syfte är att: verka för en hållbar utveckling och minskad miljöbelastning. Förvalta, utveckla och marknadsföra Svensk Miljöbas. Säkerställa en hög kvalitet i Svensk Miljöbas. Verka för att företag, kommunala verksamheter och organisationer ansluter sig till föreningen. Verka för…
Läs mer...


031-368 38 30
Stockholm

UPPHANDLINGSMYNDIGHETEN

Vägledning för hållbar upphandling

Hållbar offentlig upphandling (Sustainable Public Procurement) innebär att de offentliga myndigheterna tillgodoser sitt behov av varor och tjänster på ett sätt som säkerställer den goda affären sett till hela livscykeln. Man tar inte bara hänsyn till de fördelar som uppstår för organisationen utan även sett till samhället i sin helhet samtidigt som man minimerar skador på miljön. Rätt…
Läs mer...


08-586 21 700
Stockholm

ECOGAIN

Konsulttjänster inom naturvård och samhällsplanering

Ecogain (tidigare Enetjärn Natur) är en av Sveriges ledande ekologkonsulter. Vi har i många år arbetat med banbrytande idéutveckling och projektledning inom några av landets största skapa natur- och kompensations-projekt och besitter gedigen kunskap om naturmiljöer, landskap, markanvändning, flora och fauna, vilka är allt viktigare aspekter av samhällsbyggandet. Vi arbetar för en levande…
Läs mer...


010-405 90 00
Umeå, Stockholm, Malmö, Östersund

GREENPEACE GRÖN ELEKTRONIK

Gudie to greener electronics 2017

Greenpeace guide rankar ledande företag inom mobiltelefoni, TV- och PC-tillverkare utifrån hur deras arbete med att reducera sin påverkan på klimat och miljö ser ut. Kategorierna är: energi, gröna produkter och hållbar verksamhet. Den primära målsättningen är att få företagen att 1) minska utsläppen genom energieffektivisering, använda förnybar energi och bättre energipolicy. 2) Göra grönare och…
Läs mer...


08-702 70 70
Stockholm

MILJÖSTEGEN

Utbildning och konsultverksamhet inom hållbar utveckling

Miljöstegen arbetar med: - miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas - stöd till certifiering enligt ISO 14 001 och 9 001 - utbildning inom hållbar utveckling och miljö - egenkontrollsystem inom miljö - rådgivning - miljödiplomering av event - internrevisioner inom miljö- och kvalitet - miljörevisioner enligt Svensk Miljöbas
Läs mer...


08-649 88 03
Stockholm

ECOEDUCATE - MILJOUTBILDNING.SE

Hållbarhetsutbildningar på nätet

EcoEducate – miljö- och hållbarhetsutbildningar på nätet - är ett snabbare och mer flexibelt utbildningssätt. Utbildning när och där man vill. Våra utbildningar är ett steg framåt till ett hållbarhetsarbete i företaget som involverar all personal. Vi levererar både grundläggande utbildningar och fortsättningskurser. Alla våra kurser faktagranskas av ämnesexperter. Efter kurserna kan…
Läs mer...


08-25 20 64
Stockholm

NATURARVET

Räddar svensk gammelskog

Vill hjälpa till att rädda gammelskog i Sverige och därmed förbättra klimat och miljö? Det behöver inte kosta dig mer än ett klick! Du kan också köpa din egen gammelskog eller bli skogsfadder. Naturarvet är en insamlingsstiftelse med syfte att förvärva skogsmark med skyddsvärd gammal skog med ändamål att skydda dess hotade djur- och växtarter, samt att i övrigt gynna forskning, friluftsliv,…
Läs mer...


070-648 47 89
Sparreholm

SVENSKT SIGILL

Klimatcertifiering av mat och blommor

Svenskt Sigill har tillsammans med KRAV utvecklat en Klimatcertifiering för livsmedel och blommor som bygger på att producenten har genomfört en rad åtgärder för att minska klimatpåverkan. Syftet är att ge konsumenterna ett val som de kan känna sig trygga med ur klimatsynpunkt. Tre av fyra konsumenter vill kunna välja mat med lägre klimatpåverkan och nästan varannan kan tänka sig att betala mer…
Läs mer...


08-787 59 50
Stockholm

Ta gärna en titt på sida 2 för fler tips!

Produkt Klimatbetyg Mer info

AGENDA ENVIRO MILJÖKONSULTERNA

Miljökonsult inom hållbar utveckling

Agenda Enviro är ett kunskapsföretag som hjälper Er verksamhet forma en långsiktigt hållbar utveckling. Vi består av miljökonsulter med mångårig erfarenhet som ger Er professionell hjälp inom ett stort antal områden med miljöanknytning. Vi ger Er råd, hjälper till med Era tillståndsansökningar, myndighetskontakter och miljökonsekvensbeskrivningar. Vi bygger upp Ert miljöledningssystem i samverkan…

Läs mer...


0300-56 46 30
Kungsbacka

ALTEA

Vi förbättrar ditt miljö- och kvalitetsarbete

Altea AB är ett konsultföretag som tillhandahåller ett brett utbud av tjänster främst inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Med kunden i centrum erbjuder vi behovsanpassade tjänster baserade på specialkompetens och erfarenhet. Grundtanken med vårt arbete är att bidra till en hållbar utveckling, hög kvalitet samt en engagerad och välmående personal. Våra viktigaste miljöaspekter är att genom…

Läs mer...


013-16 30 30
Linköping

AMBIOLEX MILJÖSTRATEGI

Miljöstrategi, klimatprogram & miljökommunikation för företag

Ambiolex Miljöstrategi vänder sig till företag och myndigheter som vill utveckla sitt arbete med miljö- och hållbarhetsdriven affärsutveckling, utvecklandet av hållbarhetsstrategier och klimatprogram samt ledningssystem och hållbarhetsredovisningar enligt GRI (Global Reporting Initiative). Företaget vänder sig främst till förpackningsindustrin, skogsindustrin, återvinningsindustrin,…

Läs mer...


0708-69 69 32
Stockholm

AQUABIOTA

Forskningsföretag inom marina frågeställningar

AquaBiota är ett forskningsföretag som främst ägnar sig åt marina frågeställningar. Vi är ett dotterbolag till Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA). Hälften av vår verksamhet är grundforskning och hälften är uppdrag åt förvaltning och industri, både i Sverige och internationellt. Vi har specialiserat oss på geografiska informationssystem där vi analyserar och modellerar biologiska och…

Läs mer...


08-16 10 07
Stockholm

ARTESIA GRUNDVATTENKONSULT

Konsulttjänster inom grundvattenområdet

Företaget är verksamt inom bla. grundvattenförsörjning (en specialitet är konstgjord grundvattenbildning, grundvattenskydd (utarbetande av skyddsområden, skyddsåtgärder), sårbarhets- och riskanalys, grundvattenförorening (undersökningar, åtgärder), miljökonsekvensbeskrivningar och tillståndsansökningar och FoU gällande filtermaterial för vattenrening. Artesia ingår i Grundvattengruppen.

Läs mer...


08-630 92 70
Täby

ASFALTBLOMMAN - EKOGUIDNING

Ekorekoguide med fokus på Stockholm

Asfaltblomman miljö- och rättviseguide visar vägen till det rekoeko Stockholm och Sverige. Företaget hjälper också till med ekologiska bröllop, events, föredrag med mera.

Läs mer...


070-686 51 12
Stockholm

ATON TEKNIKKONSULT

Energirådgivning, passivhus och teknikkonsult

ATONs verksamhet är inriktad på rådgivning om energieffektivisering, passivhus, driftanalys, energi- och miljöplanering. Passivhusanpassade produkter: Programhandlingar för passivhus. Mät- och utvärderingar. Företagsanpassad utbildning. Planeringsdokument för kommuner.

Läs mer...


070-343 92 12,
0708-49 12 87

Stockholm

ATRAX ENERGI & MILJÖ

Strategisk energi- och miljörådgivning

Vi har en bred kompetens inom miljöområdet och erbjuder företag hjälp med strategiskt miljöarbete, tillståndsärenden och MKB, egenkontroll, myndighets- och mediekontakter, förhandlingar m m. Vi genomför miljökonsekvens-beskrivningar, miljöutredningar, miljöutbildningar, miljöriskanalyser, miljörevision och anläggnings-besiktning. Vi åtar oss också att leda och samordna miljöarbetet vid…

Läs mer...


070-716 28 21
Stockholm

BENGT DAHLGREN

Ledande teknikkonsult inom samhällsbyggnad

Bengt Dahlgren är en av Sveriges ledande teknikkonsulter utan bindningar till vare sig entreprenörer eller tillverkare. Vi är verksamt inom hela bygg- och förvaltningsprocessen, exempelvis miljöstatus och miljöcertifiering av byggnader. I Sverige står byggnadssektorn för ca 36% av den totala energianvändningen och därmed en stor klimat- och miljöpåverkan. Vi arbetar dagligen med de fyra…

Läs mer...


08-588 88 100
Flera orter

BIORECRO

Städar bort koldioxid från atmosfären

Biorecro erbjuder en tjänst som går längre än vanlig klimatkompensation. Vi tar bort koldioxid från atmosfären och säljer detta som en tjänst, klimatstädning. Klimatstädning sker genom minusutsläpp med hjälp av BECCS-tekniken, som utnyttjar fotosyntesen hos de gröna växterna. Vi fångar in koldioxid med hjälp av träd och växter, för att sedan lagra den tusentals meter under marken. På detta sätt…

Läs mer...


070-712 75 69
Stockholm

BRYDLING

Hållbart från jord till bord

Brydling arbetar för en Hållbar Måltid, som inkluderar odling, djurhållning, transport och förpackning för att skapa en struktur som inte utarmar och förgiftar oss och vårt jordklot. Vi ägnar sig åt konsultverksamhet kring klimat, ekologi, hållbar utveckling och mat. Vi utvecklar egna recept, författar kokböcker och skriver krönikor. Vi tre som arbetar på Brydling har sedan ungdomen arbetat inom…

Läs mer...


070-587 76 39
Stockholm

CIRCULAR ECONOMY

Cirkulär ekonomi och Cradle to cradle

Circular Economy följer utvecklingen inom cirkulär ekonomi och cradle to cradle. Det handlar om ett nytt designparadigm som bygger på att de material vi använder ska vara så rena att de kan ingå i slutna biologiska och industriella loopar. Återvinning 2.0, om man så vill. Circular Economy drivs av Tobias Jansson som främst följer utvecklingen genom att lyfta fram entreprenörer som redan idag…

Läs mer...


0704-83 37 78
Göteborg

CLEANTECH INN SWEDEN

Sveriges största inkubator för miljöteknik

Cleantech Inn Sweden skapar förutsättningar för att hållbara innovationer realiseras till konkurrenskraftiga bolag och affärer. Cleantech Inn Sweden är ett oberoende rikstäckande affärsstöd som coachar nya och etablerade företag med cleantechinnovationer. Företagen, våra medlemmar, screenas kontinuerligt efter såväl affärs- som hållbarhetskriterier. Deras kunnande kompletteras på resan av våra…

Läs mer...


046-286 87 50
Lund, Göteborg

CLEANTECH INN SWEDEN

Affärsstöd för företag med cleantech-innovationer

Cleantech Inn Sweden är din oberoende och rikstäckande partner. Våra medlemmar är alla hållbarhetssäkrade företag, med förmågan att utveckla hållbara affärer med tillväxtpotential. Med hjälp av våra nätverk och vårt effektiva sätt att arbeta blir vi din genväg till framgång. Våra medlemmar har startat bolag runt en hållbar cleantech innovation med en hållbar affärsidé. Medlemmarna screenas…

Läs mer...


070-257 44 72
Göteborg

CLIMATE HELPDESK (SWECO)

Digital brevlåda för klimatfrågor

Sweco har en hjälplinje dit företag och kommuner ska kunna vända sig med sina klimatbryderier. Climate Helpdesk kallas den digital brevlåda där Sweco svarar på klimatfrågor – stora som små. Det kostar inget att skicka in en fråga. En enkel fråga kanske handlar om egenskaperna hos olika sorters växthusgaser och där kan Sweco ge ett snabbt svar. Andra frågor kommer säkert att vara betydligt mer…

Läs mer...


climatehelpdesk @sweco.se
Hela landet

CSR GUIDEN

Värderingsdriven projektbyrå med hjärta för ansvarsfulla affärer

CSRguiden verkar för att öka företags intresse och möjligheter att arbeta mot ett hållbart företagande - CSR. Vi tror på ett lösningsorienterat förhållningssätt för att kunna driva utvecklingen framåt. I vårt arbete står omvärldsbevakning i centrum. Det är vårt redskap för att assistera företag att i ett tidigt skede upptäcka förändringar och nya arbetssätt som driver utvecklingen och…

Läs mer...


08-55 11 01 99
Stockholm

DEFLAMO

Miljövänligt och biologiskt nedbrytbart flamskyddsmedel

Deflamo tillhandahåller ett prisvärt och fungerande miljövänligt flamskyddsmedel Apyrum till industriverksamheter, företag och privatpersoner. Apyrum är ett patenterat, miljövänligt och biologiskt nedbrytbart flamskyddsmedel som är konkurrenskraftigt i industriellt bruk även utan att hänsyn tagits till Apyrums unika miljö- och hälsoegenskaper. Det är verkligen dags att byta ut de gamla farliga…

Läs mer...


08-631 91 80
Järfälla

DGE MARK & MILJÖ

Specialkomptens till industri och offentlig sektor

DGE Mark & Miljö tillhandahåller specialkompetens inom miljöområdet till den offentliga sektorn och industrin. Vi erbjuder bland annat tjänster inom CSR hållbart företagande, Carbon Footprint, prövning enligt Miljöbalken, egenkontroll miljöfarlig verksamhet, miljöriskanalys, miljö- och ekotoxikologiska utredningar, miljösamordnare, energiutredningar, Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). Vi…

Läs mer...


0771-48 00 48
Kalmar, Göteborg, Malmö

DMk MILJÖKVALITETS KONSULT

Miljöledningssystem, certifiering & outsourcing

Vi erbjuder konsulttjänster där tyngdpunkten ligger på certifiering. Vi jobbar med enskilda företag och företag i nätverk som vill få hjälp att komma igång och som pådrivare för att ni skall nå fram till en certifiering, detta innebär låg investering av tid och pengar. Företag som inte har resurser för att driva miljö- kvalitetsfrågorna själva kan få hjälp med detta genom att outsourca detta till…

Läs mer...


08-740 40 01
Skogås

EARTH

Det mentala språnget till hållbarhet

Mental miljöblockering står ofta i vägen för hållbar verksamhet och livsstil. Vi känner till fakta, vi vet att det krävs förändringar i både stort och smått. Många av oss gör så gott vi kan men oron gnager inombords: Är det någon idé? Earth erbjuder positiv och effektiv hjälp med att ta det mentala språnget. Med en unik metod i grunden skräddarsyr vi insatser för företag, organisationer,…

Läs mer...


073-870 78 16
Luleå

ECO TECH

Din partner i miljöarbetet

Konsulttjänster inom miljö är ECO TECH:s främsta kompetens-område. Sedan 1986 har vi varit partner till över hundra företag. Gemensamt för alla våra kunder är att de har ställt krav på att miljöarbetet och miljöledningsystem skall ge avkastning redan från början. ECO TECH:s personal har erfarenheten, kompetensen och resurserna att leverera kompletta lösningar speciellt anpassade till ert företag.…

Läs mer...


040-94 91 00
Malmö

ECOEX

Hjälper företag att nå den utländska marknaden

Ecoex vänder sig till västsvenska miljöföretag som har potential att exportera. Vi identifierar möjligheterna på den utländska marknaden och skapar mötesplatsen för dig och ditt företag. Ecoex hjälper dig kostnadsfritt med bla. identifiering av affärsmöjligheter på olika utvalda marknader, exportinriktade aktiviteter, rådgivning från erfarna exportutvecklare.

Läs mer...


031-61 24 02
Göteborg

ECOPLAN

Konsulter inom miljö, etik och hållbar utveckling

Ecoplan har sedan 1994 arbetat som konsulter inom miljö, etik och hållbar utveckling. De flesta av våra uppdrag handlar om att hjälpa till med förändringsarbete i nära samarbete med kunden, där vi tar rollen som bollplank eller processledare. Ofta arbetar vi i gränszonen mellan offentlig sektor och företag.

Läs mer...


031-33 99 330
Göteborg

ECOPROFITS

Skapa lönsamhet av hållbarhet

Ecoprofits jobbar med miljömärkning, utredningar, utbildning, rådgivning och miljö-kommunikation, ger föreläsningar och kan verka som moderator på era seminarier. Ecoprofits samarbetar också med event- och reklambyråer, tryckare, konstruktörer, underkonsulter m.fl. vid behov för att kunna agera som projektledare och leverera helhetslösningar. Specialitet är miljögifter, kemikaliestrategi,…

Läs mer...


070-747 10 29
Årsta

ECOTRAFFIC ERD3

Specialister på energi, transport och miljö

Ecotraffic är ett fristående och oberoende konsultföretag med verksamhet inom energi, transporter, drivmedel, motorteknik, emissioner, miljöledningssystem, livscykelanalyser mm. Företaget har varit i branschen i snart 20 år och har en rik bank av kompetens och erfarenhet. Ecotraffics målsättning är att bidra till att skapa ett hållbart samhälle genom att använda modern teknik och nya smarta…

Läs mer...


08-545 168 00
Nacka Strand

ECOWILLING

Hjälper er att bli ett miljösmart företag

Ecowilling erbjuder ett brett utbud av miljötjänster inom bla. miljöledningssystem, -utbildningar, -utredningar, kontroll av lagefterlevnad och interna miljörevisioner. Vi är ett miljökonsultföretag som riktar sig mot företag och organisationer som vill minska sin miljöpåverkan, uppfylla miljölagar, certifiera ett miljöledningssystem samt öka miljökompetensen i sin verksamhet. Förutom…

Läs mer...


073-515 75 21
Landskrona

ECOWISE CONSULTING

Miljö- och kvalitetskonsult

Ecowise bedriver sin verksamhet i två affärsområden, support och konsult. De båda affärsområdena ger er som kund en komplett leverantör av miljö- och kvalitetstjänster. Inom support har vi ett flexibelt modulsystem med möjlighet att outsourca hela eller delar av arbetet med miljö- och/eller kvalitetsfrågor. Inom konsult erbjuder Ecowise ett antal olika tjänster och miljöverktyg. Tjänsterna och…

Läs mer...


040-53 73 00
Södra Sandby

EKOCENTRUM

Frittstående stiftelse för miljö och hållbarhet

Ekocentrum är ett kunskapsforum och en inspirationskälla i miljö- och hållbarhetsarbetet. Vi visar på vägar mot en ekologiskt hållbar samhällsutveckling. Vi förvaltar och utvecklar Sveriges största permanenta miljöutställning. Där visar vi produkter, system, teknik och idéer för en hållbar livsstil. Miljöutbildningar i form av vandrande föreläsningar i utställningen vänder sig till såväl företag,…

Läs mer...


031-705 07 40
Göteborg

EKOLOGIGRUPPEN

Konsulttjänster inom natur och samhällsplanering

Ekologigruppen erbjuder konsulttjänster inom natur och samhällsplanering till alla som arbetar för en hållbar utveckling. Vi har mer än 25 års erfarenhet med hållbar samhällsutveckling gällande natur, landskap, vatten, stad och miljökonsekvens-beskrivning. Våra metoder baseras på forskning, kunskap och erfarenheter inom naturvetenskap och planering. Vi sammanför kunskap och erfarenheter från…

Läs mer...


08-525 201 01
Stockholm

EMCON MILJÖKONSULT

Vi hjälper er att hitta affärsnyttan i miljöarbetet

Emcon är ett miljökonsultföretag som hjälper andra företag och organisationer att utvecklas genom miljöarbete. Idag vet de flesta att det krävs ett aktivt miljöarbete för att skapa förtroende hos kunderna och för att tjäna pengar. Det gamla resonemanget att miljö kostar pengar gäller inte längre. Detta ser vi både i resonemang om hållbar utveckling och långsiktiga investeringar.

Läs mer...


090-13 18 10
Umeå

ENERGI & KLIMATRÅDGIVNINGEN

Opartisk och kostnadsfri service i Stockholmsregionen

Energi- och klimatrådgivningen är en opartisk och kostnadsfri service från din kommun. Vi hjälper dig med tips och råd om hur du kan minska din energianvändning och miljöpåverkan. Vi vänder oss till privatpersoner, föreningar och små och medelstora företag. Vi ger opartiska råd och hjälper dig att hitta den bästa lösningen utifrån dina förutsättningar. Du kan bland annat få råd om hur du kan…

Läs mer...


08-29 11 29
Stockholm

ENVIMA

Ett miljökonsultföretag som förstår uppdraget

Att verka i harmoni med miljöns element är en nödvändig och självklar del av dagens företagande. Fast det kan kännas både svårt och tidsödande att hålla reda på alla regler och förordningar. Det är därför vi finns. Envima är ett konsultföretag helt specialiserat på miljöfrågor. Med vår långa erfarenhet hjälper vi dig att uppfylla kraven från samhälle och kunder – och att förverkliga dina egna…

Läs mer...


013-31 42 93
Linköping, Nyköping

EPD MILJÖVARUDEKLARATION

Environmental Product Definition

En miljövarudeklaration kan visa miljöpåverkan från en produkt eller tjänst under hela dess livscykel. Det internationella systemet för miljövarudeklarationer - EPD®systemet – erbjuder dessutom möjligheten att mer specifikt redovisa en viss typ av miljöpåverkan. Ett exempel på detta är klimatdeklarationer som är ett utdrag av alla klimatrelaterade uppgifter från en miljövarudeklaration, som är…

Läs mer...


08-700 66 90
Stockholm

ESAM

Konsulter för hållbar utveckling

Esam är ett konsultföretag med fokus på hållbar utveckling. Vi hjälper våra kunder att sträva efter hållbarhet, dvs lönsamhet så väl ekonomiskt som ekologiskt och socialt. Vi tillhör pionjärerna på området och har över tjugo års erfarenhet av att utveckla företag, organisationer och regioner i hållbar riktning och därigenom bidra till ökad lönsamhet. Vår spjutspetskompetens och bredd gör oss…

Läs mer...


090-349 34 50
Umeå, Stockholm, Malmö

GOODPOINT

Konsulter för hållbar utveckling

Goodpoint är en strategisk partner till företag och offentliga organisationer som söker innovativa lösningar där sund ekonomi förenas med starka värderingar kring hållbar utveckling. Våra tjänster utgår ifrån att friska organisationer, friska människor och frisk miljö bygger upp våra kunders förtroende, varumärke och lönsamhet. Goodpoint erbjuder kunskap och effektiva verktyg för ett…

Läs mer...


08-789 04 00
Stockholm

GREENIT

IT gör ditt företag grönare

GreenIT AB är ett kunskapsföretag med bred kompetens och erfarenhet inom området hållbar utveckling. Det handlar om miljömässig-, social-och ekonomisk hållbarhet, där vi hjälper våra kunder att driva ett affärsmässigt resultatinriktat arbete. GreenITs affärsidé är att koppla ihop IT och miljö, det vill säga att visa på de miljöfördelar man kan nå genom att använda modern informationsteknik.…

Läs mer...


08-556 00 185
Stockholm

GREENTIME

Miljö- och hållbarhetsexpert inom besöksnäringen

Greentime erbjuder miljö- och hållbarhetsexpertis till aktörer inom besöksnäringen. Vår vision är en hållbar besöksnäring. Vi hjälper evenemangsarrangörer, konferensverksamheter, hotell och eventbolag med sitt miljö- och hållbarhetsarbete. Genom att arbeta aktivt med hållbarhetsfrågorna skapas mervärden för deltagare, besökare och medarbetare och samtidigt ställer partners och besökare allt…

Läs mer...


070-359 19 57
Stockholm

HÅLLBARHETSCIRKELN

Utbildar och vägleder i hållbart företagande

Hållbarhetscirkeln är ett tjänsteföretag som utbildar och vägleder främst små till medelstora företag i hållbart företagande. Namnet associerar till vår modell av ett hållbart företag, där arbetsmiljö, ekonomi, kvalitet och miljö är lika stora delar. Om inte alla delar finns med på ett balanserat sätt, utnyttjar inte heller företaget sin fulla potential. Vi som arbetar på Hållbarhetscirkeln…

Läs mer...


070-239 45 95
Tyresö

HÅLLBARHETSPORTALEN (PONDRA)

Beslutsstöd och plattform för hållbar utveckling

Hållbarhetsportalen riktar sig mot företag och kommuner. Flexibelt och användarvänligt systemstöd för verksamhets- och affärsutveckling. Systemstöd för miljömässig, social och ekonomisk utveckling som kan samverka med andra system (som ekonomi- och affärssystem).

Läs mer...


08-790 36 00
Stockholm

INEVCO

Miljöanpassning - ett vinnande koncept

Vi tillhandahåller kompetenta konsulttjänster, till rätt pris och kvalitet, inom affärsområdena yttre miljö och kvalitet till industrin samt till service- och tjänstesektorn. Genom att aktivt följa utvecklingen inom områdena miljö, kvalitet, arbetsmiljö och säkerhet och genom ständig kompetensutveckling skall vi erbjuda våra kunder de rätta lösningarna för att de skall kunna uppfylla både egna…

Läs mer...


08-662 43 00
Nacka

IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET

Forskning och uppdrag för en hållbar framtid

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet. IVL grundades 1966 och har sedan dess arbetat med utveckling av nya lösningar på miljöproblem, både nationellt och internationellt. IVL arbetar med tillämpad forskning och uppdrag för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt…

Läs mer...


08-598 563 00
Stockholm, Göteborg, Malmö

KLIMATMAT

Klimatsmart kunskap om mat

Klimatmat är ett företag som vill inspirera och ge verktyg till hållbara matvanor. Det gör vi bl.a. genom att hålla föreläsningar, utbildningar, ge ut böcker och skriva artiklar. Klimatmat arbetar mot privatpersoner/ konsumenter, restauranger, organisationer, butiker, skolor och offentlig sektor. Vi inspirerar och sprider kunskap om matens miljö – och klimatpåverkan och ger konkreta tips och råd…

Läs mer...


0709-39 00 18
Flera orter

KLIMATSKYDDSBYRÅN

Klimatkonsult

Klimatskyddsbyrån erbjuder kvalificerade tjänster inom utveckling av projekt och strategier med syfte att minska användningen av fossila bränslen och elektricitet, hållbara transporter och miljöfordon - mobility management, analyser och utredningar inom energi- och miljöområdet m.m. Varje enskilt uppdrag ska kännetecknas av kompetens, engagemang, öppenhet och kvalitet. Dessutom skall…

Läs mer...


016-210 10
Eskilstuna

KVALITÉ OCH MILJÖ ROSLAGEN

Miljökonsult i Roslagen

Kvalité och Miljö Roslagen bedriver konsultverksamhet, utbildning, rådgivning och handledning avseende miljöfrågor inom såväl inre miljö (arbetsmiljö) som yttre. Kvalité och Miljö Roslagen har ett brett kunnande och lång erfarenhet inom områdena miljö, hälsa, säkerhet och kvalitet. Företaget erbjuder kvalificerad hjälp med att skapa systematik och förbättra effektiviteten i miljö- och…

Läs mer...


070-326 03 08
Norrtälje

MALMÖ STAD

Upptäck det klimatsmarta Malmö

I Malmö är vi bra på miljöarbete och har ambitionen att vara en ledande miljöstad. Vi har som mål att göra hållbarhet till verklighet för alla som bor i Malmö. År 2020 ska Malmö vara världsbäst på hållbar stadsutveckling. Utmaningen att göra Malmö världsbäst kräver att vi är många som arbetar mot gemensamma mål. Ett omfattande arbete pågår för fullt och vi har redan kommit så långt att det…

Läs mer...


040-34 10 00
Malmö

MEDVETEN KONSUMTION

Öka dina kunskaper inom miljö, klimat och etisk handel

Föreningen Medveten Konsumtion fungerar som ett nätverk av folk som hjälper varandra att kunna ta mer medvetna konsumtionsbeslut ur miljö- och rättviseperspektiv. Genom föreningen kan du få ökade kunskaper om miljö, klimat och etisk handel. Vi verkar för ökad kunskap om konsumtionens effekter på miljön och de som arbetar inom industrin. Vi tror på konsumentmakt: att man klarar sig alldeles…

Läs mer...


073-081 36 30
Stockholm

MELICA

Gröna konsulter som utreder, utvecklar och producerar för ett hållbart liv

Melica är ett grönt kooperativ grundat 1987 bestående av 13 gröna konsulter som agerar inom ett brett fält från natur och kultur, turism och landsbygdsutveckling till stadsmiljö och sociala områden. Vi utreder, ger förslag på åtgärder och kan aktivt medverka som experter i genomförandet.Våra uppdrag resulterar ofta i någon form av kommunikationsinsats. Bredden och tvärvetenskapen plus en stor…

Läs mer...


031-85 71 00
Göteborg

MIKOM

Hjälper dig att kommunicera ut ditt miljöbudskap

Mikom har föreläsningar och kurser om hur man bäst kommunicerar miljöbudskapet - för att påverka chefer, medarbetare och medmänniskor. Vi genomför utvärderingar både formativt (under projekttiden) och summativt (efter genomfört projekt) för att stödja pågående projekt eller ge råd inför kommande projekt. Miljöfrågor fordrar samverkan. Mikom leder grupper för att skapa ett gott samarbete,…

Läs mer...


0142-581 45
Boxholm

MILJÖBAROMETERN

Miljöredovisning på webben

Miljöbarometern är det digitala verktyget för kommuner och organisationer som vill redovisa sitt miljö- eller hållbarhetsarbete på webben. Med hjälp av Miljöbarometern kan ni enkelt redovisa mål, nyckeltal och åtgärder för beslutsfattare, medarbetare och invånare. Miljöbarometern kan användas för att följa miljösituationen, miljöpåverkan och resursanvändningen inom en mängd olika områden,…

Läs mer...


08-41 00 40 41
Stockholm

MILJÖFORDON.SE

Sveriges portal för miljöbilar

Miljöfordon.se är en nationell informationstjänst om miljöfordon och bränslen. Webbplatsen startade 1999 och är idag ledande informationskälla för miljöfordonsköpare i Sverige. Här hittar du fakta om miljöklassade personbilar, lätta transportfordon och tunga lastbilar, miljöbränslen samt regler och förmåner för miljöbilar. Syftet med miljofordon.se är att sprida kunskap och produktneutral…

Läs mer...Stockholm, Göteborg, Malmö

MILJÖINVEST

Vi hjälper ditt företag med miljöfrågorna

MiljöInvest AB är ett modernt konsultföretag som sedan 1991 arbetat inom ett brett spektrum av miljöfrågor i företag, kommuner och organisationer. Företaget har idag 4 anställda, varav tre arbetar som miljökonsulter och en som ekonom och administratör. MiljöInvest erbjuder kommuner, kommunala bolag, privata företag och organisationer konsulttjänster inom hela miljö och resursområdet. Vår ambition…

Läs mer...


011-180220
Norrköping

MILJÖNYTTA.SE

Presenterar existerande, nya och framtida produkter

Miljönytta.se presenterar existerande, nya och framtida produkter och tjänster som minskar belastningen på miljön jämfört med om gammal teknik används. Vi kallar det miljönytta. En del av produkterna är sedan länge en del av vår vardag och deras miljöegenskaper är ingenting vi reflekterar över. Andra produkter som presenteras har nyligen blivit tillgängliga på marknaden eller börjar…

Läs mer...


08-55 34 31 14
Stockholm

MILJÖRESURS LINNÉ

Arena för miljö och hållbar utveckling

Vi är en nationell organisation, som främst verkar i Småland, Öland, Blekinge och Halland med syfte att vara en arena för miljö och hållbar utveckling. Vi arbetar för att öka kunskapen om hållbarhetsfrågor bland medlemmar och i samhället. Vi vill utgöra ett kraftfullt regionalt nav för arbete med hållbarhetsfrågor, arrangera utbildningar, konferenser och seminarier. Verksamhet drivs inom…

Läs mer...


0470-400 73
Växjö

MILJÖSTRATEGEN

Vi integrerar miljöfrågorna i affärsutvecklingen

Miljöstrategen erbjuder tjänster som möjliggör ett affärsorienterat miljöarbete i företag och organisationer. Vi utvecklar och tillhandahåller målgruppsanpassade koncept inom projektledning, utbildning och miljöledning. Med god omvärldskunskap och kompetens inom miljömanagement hjälper vi våra kunder att öka sin konkurrenskraft och minska sin miljöpåverkan. Genom att med hållbar utveckling som…

Läs mer...


036-12 81 91
Jönköping

MISTRA

Stiftelse för miljöstrategisk forskning

Världen står inför stora utmaningar kopplade till vår miljö och hur vi människor använder naturresurser och påverkar vår omgivning. Mistra är en stiftelse som spelar en aktiv roll i att möta dessa utmaningar genom att investera i miljöstrategisk forskning som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Det sker genom att investera i satsningar där forskare i samverkan med användare löser viktiga…

Läs mer...


08-791 10 27
Stockholm

NATLIKAN

Lösningar för ett resultatinriktat hållbarhetsarbete

Natlikan har affärsmässiga lösningar för att förbättra resultaten i miljö - och hållbarhetsarbetet. Med hjälp av analys av ekonomiska vinster och rätt verktyg kan våra kunder arbeta resultatinriktat och strukturerat på miljö - och hållbarhetsområdet. Vi erbjuder ett gediget paket av kompetens och verktyg som innehåller alltifrån miljölagsbevakning, miljörättsliga utbildningar, miljö - och…

Läs mer...


08-790 30 50
Stockholm, Malmö

NORDINSPIRA

Hyr en miljöchef, miljökonsult eller föreläsare

Nordinspira arbetar med hållbarhet och säkerhet. Vi kan kliva in som din hjälpande hand och ser till att jobbet blir gjort. Den tjänsten kallar vi, Hyr din Miljöchef. Vi erbjuder dessutom utbildningar, föreläsningar, rådgivning och inspiration för företag, myndigheter, föreningar och organisationer. Vi har bred kunskap och erfarenhet av planering och implementering av miljöarbete,…

Läs mer...


070-783 32 02
Stenhamra

PELAGIA MILJÖKONSULT

Vi gör utredningar och utför uppdrag inom miljöområdet

Pelagia är verksamt inom områdena miljöundersökningar och miljöteknik där vi har 30 års erfarenhet. Vi är specialiserade på biologiska undersökningar i sötvatten och brackvatten samt på land. Vi gör bland annat undersökningar av bottenfauna, växt- och djurplankton, påväxtalger och fisk samt inventeringar av markområden med avseende på eventuella naturvärden. Vi upprättar och genomför även…

Läs mer...


090-70 21 70
Umeå

PRE ERA

Vi hjälper företag och organisationer möta vår tids utmaningar

Preera är en nordiskt managementkonsultföretag som arbetar med att förverkliga visioner, utveckla affärer och verksamheter tillsammans med sina kunder. En central del i Preeras egen vision och strategi är tron på det ansvarsfulla företagandet. Det avspeglar sig i projektmetodiken som är utvecklad för att skapa hållbara förändringsprocesser där man bland annat stöttar kunden med att föra upp…

Läs mer...


08-410 740 00,
031-750 90 00

Stockholm, Göteborg

PRIME PROJECT

Specialister på energieffektiva byggnader

Prime Project är ett företag som skapar hållbara byggnader med låg miljöpåverkan och högeffektiv ekonomi, energi och kvalitet. Vi är specialister på energieffektiva byggnader och det ledande företaget i Sverige på energidesign av passivhus och lågenergihus. Våra kunder finns inom allmännyttan och kommersiella fastighetsbolag med kontorslokaler. Företaget har grundats av dr Karin Adelberth…

Läs mer...


046-18 95 80
Lund

PROMESSA ORGANIC

Ekologisk begravning

Promessa Organic utvecklar och erbjuder ett nytt alternativ för omhändertagande av avlidna personer. En miljöanpassad begravningsform som utgår från det biologiska facit en avliden kropp lyder under. Den ekologiska begravningen minskar miljöpåverkan på några av våra viktigaste resurser; vatten, luft och jord. Företag, förvaltningar, organisationer, föreningar och andra grupper är också välkomna…

Läs mer...


0304-208 09
Nösund

REFLECTIVE CIRCLE

- Är du redo att ta första steget mot din uppgradering?

Reflective Circle är ett värdegrundsbaserat tjänsteföretag som arbetar enligt ledorden Hållbarhet, Kreativitet och Medvetenhet. Vi vill hjälpa företag och individer i förändringsprocesser att utvecklas på ett sätt som ligger i linje med sin högsta potential genom strategisk design och hållbar utveckling. Vi riktar oss till såväl produktbaserade- som tjänsteföretag samt individer på ledande…

Läs mer...


0735 - 93 29 05
Göteborg

REJLERS

Nyckelfärdiga solcellsanläggningar samt konsulttjänster

Med över 75 år i elkraftbranschen och hög kompetens inom kraft, byggnation, automation och energitjänster har Rejlers den erfarenhet och bredd som krävs för att ta sig an solcellsprojekt i alla storlekar. Rejlers kan som totalentreprenör projektera och uppföra nyckelfärdiga solcellsanläggningar från förstudie till besiktning. Vi erbjuder kompletta energitjänster med rapportering av…

Läs mer...


0771-78 00 00
Flera orter

SALTX TECHNOLOGY

SaltX – energy stored with salt

Think of it as a battery, but storing thermal energy rather than electricity

Läs mer...


08-794 03 70
Hägersten

SLEEPWELL - JAN PETER BERGKVIST

Sustainable business advisors

SleepWell´s vision is a sustainable society and our mission is to guide companies and organizations in practical and profitable sustainable business. SleepWell is the company of Jan Peter Bergkvist who has been active in the field of Sustainable Business at an executive level in the hospitality in industry since the early nineties. He is board member of Stockholm Water Prize, The Swedish Hotel…

Läs mer...


076-633 68 68
Stockholm

SOLVATTEN

Purify water with solar energy

Portable container for purifying water using solar energy. Collect, purify and store water with low risk of recontamination. Solar energy,thermal effect and UV radiation and a created turbulence in the water combined with the built in filter will inactivate pathogenes in a short time.

Läs mer...


08-543 524 39
Stockholm

STIFTELSEN TEM - LUNDS UNIVERSITET

Miljöforskning och konsultverksamhet

Stiftelsen TEM är en oberoende, intäktsfinansierad organisation som sedan 1984 utvecklar hållbarhetsarbetet i såväl privata företag som offentliga verksamheter. Med lång erfarenhet, bred akademisk kompetens, strategiska samarbetspartners och personligt bemötande erbjuder TEM en rad kostnadseffektiva och kundanpassade tjänster till företag och andra verksamheter som strävar mot förbättrad…

Läs mer...


040-606 55 80
Malmö

STOCKHOLM CLEANTECH

Regional samverkan för mer miljöaffärer

Stockholm Cleantech är ett nätverk för miljöteknikföretag i Stockholm och Mälardalsregionen. Stockholm Cleantech startades 2005 för att öka samverkan mellan företag, forskare och offentliga aktörer inom tillväxtområdet miljöteknik.

Läs mer...


010-788 65 00
Stockholm

STOCKHOLMS STAD - MILJÖBAROMETERN

Information om miljömål och miljöarbete i Stockholm

Stockholms miljöbarometer är ett kommunikationsverktyg för miljödata, miljömål och miljöarbete. På miljöbarometern redovisas mätvärden och analyser från stadens egen miljöövervakning, t.ex. fakta om miljötillståndet i luft, mark, vatten och sediment. Här kan man också följa miljöarbetet inom miljöprogrammet och vattenprogrammet. Miljöbarometern används även internt för att ta fram Stockholms…

Läs mer...


08-508 28 880
Stockholm

SUSTAINABLE BUSINESS HUB

Vi hjälper skånska miljö- och energiföretag

Sustainable Business Hub är ett nätverk som hjälper företag med verksamhet inom miljö- och energiområdet att öka sin konkurrenskraft och utveckla sina affärer, i Sverige och på exportmarknaden. Vårt uppdrag är att skapa jobb och tillväxt i Skåne. Det gör vi genom att hjälpa ditt miljöteknikföretag att utvecklas. Kom med i något av våra kluster eller delta i våra exportsatsningar. Om du behöver…

Läs mer...


040-628 51 30
Malmö

SUSTAINABLE INNOVATION

Centrum för energieffektivisering

Sustainable Innovation i Sverige AB (Sust) är ett nationellt centrum för energieffektivisering i vardagslivet. Huvudsyftet är att utvecklinga svenskt näringsliv genom kommersialisering av ny teknik. Vara en innovationsarena för utveckling av energieffektiva produkter och tjänster riktade mot massmarknad och för avknoppning av nya företag. Driva projekt för energieffektiv användning av befintliga…

Läs mer...


070-645 37 56
Stockholm

SVENSK AVFALLSRÅDGIVNING

Oberoende konsult inom avfall

Svensk Avfallsrådgivning är en oberoende rådgivare inom avfallsfrågor. Vi utgår från Er specifika avfallssituation med målsättningen att skapa mervärden i Er verksamhet. Vi minimerar Era avfallskostnader med bibehållen hänsyn till en fortsatt ekologisk hållbar utveckling. Begreppet avfall kan sammanfattas enligt följande modell: Ingenting försvinner, allting bara sprids. Välkommen till Er guide…

Läs mer...


0454-572 998
Karlshamn

SWECO

Sustainable engineering and design

Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. I Sweco samverkar ingenjörer, arkitekter och miljöexperter för att bidra till ett säkrare, mer miljövänligt och växande samhälle. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina ambitioner genom att erbjuda kvalificerade tekniska konsulttjänster inom en rad områden. Resultatet är ett hållbart samhälle,…

Läs mer...


08-695 60 00
Hela landet

TRIPLEB

Affärsdrivande hållbarhetskonsultering

Vi på TripleB erbjuder upplägg och stöd för affärsdrivande hållbarhetsarbete, stöd för att integrera hållbarhet i investeringar, hållbarhetsredovisning och hållbarhetskommunikation. Utgående från kundens behov ger vi expertråd i specifika hållbarhetsfrågor eller tar ett helhetsansvar för företagets hållbarhetsarbete. Vi erbjuder även TripleB Sustainability Tool. Ett användarvänligt…

Läs mer...


070-444 32 16
Stockholm

TÄLLBERG FOUNDATION

Understanding of the wider global systems contexts

The Tällberg Foundation is an independent non-profit organization that designs learning processes in the pursuit of new creative ideas and understanding of the wider context. It operates through educational programs, reporting and research. Our main activity is the annual Tällberg Forum. The Tällberg Foundation is a search organization improving the understanding of the wider global systems…

Läs mer...


08-670 65 26
Stockholm

U&WE

Sveriges mest innovativa byrå i hållbarhetsfrågor

Vi kallar oss “Catalyst for Good Business” och vår ambition är att förena god lönsamhet med socialt ansvar och miljöhänsyn. Vi vill vara en katalysator och påskyndare av förändringsprocesser som leder till att företag och organisationer gör goda affärer. Med en bred kompetens inom hållbarhet och spetskompetens inom miljö och klimat siktar vi alltid högt i vårt arbete med hållbarhetsdriven…

Läs mer...


08-34 65 65
Stockholm

VIATELLUS

Hållbara konsulttjänster och utbildningar

ViaTellus är ett miljökonsultföretag som riktar sig mot företag och offentlig sektor. Vi erbjuder ett brett utbud av miljötjänster inom till exempel: Ledningssystem, Utbildning, Miljöutredning, Kontroll av lagefterlevnad, Revision, Krav vid upphandling, Stöd till miljöchefer m.m. Utöver miljökonsultation erbjuder ViaTellus även ett basutbud av utbildningspaket inom miljöområdet. Utbildningarna…

Läs mer...


0703-84 74 74
Västra Frölunda

VINNOVA

Forskning och innovation för hållbar tillväxt

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och ska öka konkurrenskraften hos forskare och företag i Sverige. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. För att göra detta har vi cirka 2 miljarder kronor att investera i nya och pågående projekt varje år. En viktig del av VINNOVAs verksamhet är…

Läs mer...


08-473 30 00
Stockholm

WRS

Miljösäker och kostnadseffektiv vattenhantering

WRS utför konsulttjänster för miljösäker, resurshushållande och kostnadseffektiv hantering av avloppsvatten, dagvatten och annat förorenat vatten, samt utvecklar kunskap och teknik för framtidens VA-system. I första hand arbetar vi med rådgivning, information, planering, idégivning och projektering för den svenska marknaden. WRS vill aktivt bidra till en hållbar utveckling och arbetar med…

Läs mer...


018-17 45 40
Uppsala

WSP SVERIGE

Kvalificerade konsulttjänster för samhälle och miljö

WSP tar ett helhetsgrepp kring klimatfrågan och kan utforma klimatstrategier utifrån olika behov. Våra tjänster sträcker sig över ett brett område med bland annat miljörevisioner, miljökonsekvensbeskrivningar, miljö-klassning, marksanering samt finansiell hantering av miljöskulder. WSP erbjuder också specialiserade tjänster inom byggnadsfysik, fastighetsutveckling, energi och akustik. Vi hjälper…

Läs mer...


08-688 6000
Hela landet

ÄFAB

Allt inom bioenergi och förbränningsteknik

ÄFAB ägnar sig åt miljö- och resurshushållning, med tyngdpunkt lagd på bioenergifrågor. Företaget är därmed att betrakta som ett nationellt- och regionalt utvecklingsbolag för både små och stora företag i nära samverkan med både myndigheter, universitet/ högskolor och konsument-intressen. Äfab har idag ett nära samarbete med flertalet av marknadens tillverkande företag inom ved-, spannmål- och…

Läs mer...


0510-262 35
Lidköping

ÖIJARED AKADEMI

Centrum för hållbar framtidsutveckling

Stiftelsen Öijared Akademi är ett centrum för hållbar framtidsutveckling. Platsen där vi möts runt de stora frågorna och samskapar den värld vi vill leva i. Vårt huvudsakliga ändamål är att stimulera och bidra till en långsiktig utveckling mot hållbarhet för miljö, samhälle, företag och individ. De metoder vi använder oss av är The Blue Economy, Salutogent Förhållningssätt och Existentiellt…

Läs mer...


0302-373 00
Floda

ÖRNBORG KYRKANDER BIOLOGI OCH MILJÖ

Miljökonsulter inom biologi och miljö

Örnborg Kyrkander Biologi och Miljö är ett miljökonsultföretag som arbetar med biologiska utredningar, inventeringar och olika tillståndsfrågor utifrån miljöbalken. Vi har kompetens för uppdrag inom ett brett spektra vad gäller biologi och miljö. Vår spetskompetens finns inom områdena vattenväxter, alger och fåglar. Vi tar ett helhetsgrepp om våra uppdrag och sköter allt från provtagning till…

Läs mer...


0734-27 36 35
Falköping

A WIN WIN WORLD

Läs mer...


Göteborg

ABIES MILJÖKONSULT

Läs mer...


Täby

AMALINA NATUR OCH MILJÖKONSULT

Läs mer...


Västervik

AMASIS KONSULT

Läs mer...


Solna

ANDERSSON MILJÖKONSULT

Läs mer...


Göteborg

AXON MILJÖTEKNIK

Läs mer...


Sala

BERGSTRÖM & HELLQVIST

Läs mer...


Uppsala

BIOKOL SVERIGE

Läs mer...


Sköldinge

BJERKING

Läs mer...


Stockholm, Uppsala, Enköping

BLUE APPLE

Läs mer...


Huddinge

CALLUNA

Läs mer...


Flera orter

CARBONCLOUD

Läs mer...


Göteborg

CAREX

Läs mer...


Höllviken

CHROMAFORA

Läs mer...


Nacka

CLEANTECH SCANDINAVIA

Läs mer...


Lund

CLIMAT80

Läs mer...


Malmö, Lund, Helsingborg

CLIMATE HERO

Läs mer...


Stockholm

DANMAT ENERGI- & MILJÖKONSULT

Läs mer...


Dalby

DEEDSTER

Läs mer...


Stockholm

DOCONOMY

Läs mer...


Stockholm

ECO MANAGEMENT

Läs mer...


Järfälla

ECO NOW

Läs mer...


Vallentuna

ECOIMPROVE

Läs mer...


Ludvika

ECOLOOP

Läs mer...


Stockholm

ECOONLINE

Läs mer...


Göteborg

ECOSTRATE

Läs mer...


Karlstad

ECOTOPIC

Läs mer...


Sköldinge

EDP CONSULT

Läs mer...


Staffanstorp

EFFORT CONSULTING

Läs mer...


Göteborg

EGA

Läs mer...


Söderhamn

EKOLAGEN MILJÖJURIDIK

Läs mer...


Uppsala

EKOLOGGRUPPEN

Läs mer...


Landskrona

EKOMILJÖ & MARK

Läs mer...


Stocksund

EKOSOFIA

Läs mer...


Göteborg

EKOWASHER

Läs mer...


Stockholm

ENA MILJÖKONSULT

Läs mer...


Västerås, Norrköping

ENERSIZE

Läs mer...


Lund

ENZYMEX MILJÖTEKNIK

Läs mer...


Göteborg

ETERNE

Läs mer...


Norsborg

EXENGO

Läs mer...


Stockholm

EXPLIZIT

Läs mer...


Skellefteå

EXTRACON GÖRAN BROHAMMAR

Läs mer...


Billdal

FAIR ENTERPRISE

Läs mer...


Kathmandu

FENNICUS NATUR

Läs mer...


Linköping

FORSKNINGSRÅDET FORMAS

Läs mer...


Stockholm

FRAMTIDSJORDEN

Läs mer...


Stockholm

GENUINE GREEN

Läs mer...


Hölö

GO CLIMATE NEUTRAL

Läs mer...


Stockholm

GO GREEN TRAFIK & MILJÖ

Läs mer...


Stenungsund

GRACE ORGANIC

Läs mer...


Stockholm

GREEN GOTHENBURG

Läs mer...


Göteborg

GREEN IMPACT

Läs mer...


Stockholm

GREENCHARGE

Läs mer...


Växjö

GRÖNARE STÄDER - VEG TECH

Läs mer...


Vislanda, Stockholm

HABITS

Läs mer...


Göteborg

HILDING SJÖLUND MILJÖKONSULT

Läs mer...


Gävle

HOLISTIC GARDENING

Läs mer...


HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET CERTIFIERING

Läs mer...


Kalmar

HYDROGIS

Läs mer...


Ödsmål

HÅKAN NORDIN

Läs mer...


Noraström

HÅLLBAR IDÉ

Läs mer...


Ängelholm

HÅLLBAR STAD

Läs mer...


Stockholm

HÅLLBAR UTVECKLING SKÅNE

Läs mer...


Malmö

HÅLLBAR UTVECKLING SVERIGE

Läs mer...


Stockholm

HÅLLBARHETSKONSULT EMMA DALVÄG

Läs mer...


Göteborg

ILEMA MILJÖANALYS

Läs mer...


Linköping

INGALILL NYBERG MILJÖKONSULT

Läs mer...


Hudiksvall

INNI POWERFLEX

Läs mer...


Vislanda, Göteborg

INNOVECO

Läs mer...


Västra Frölunda

ITERIO

Läs mer...


Stockholm, Göteborg, Malmö

JORDNÄRA MILJÖKONSULT

Läs mer...


Lidköping, Göteborg

JP MILJÖNET

Läs mer...


Stockholm

KARL-ERIK GREVENDAHL DEVELOPMENT

Läs mer...


Stockholm

KLIMATO

Läs mer...


Stockholm

KONSULT VERDE

Läs mer...


Lyckeby

LILJEMARK CONSULTING

Läs mer...


Hässelby

LÖFGRENS MILJÖKONSULT & AVLOPP

Läs mer...


Stockholm

LÖVSRÖM MILJÖKONSULT

Läs mer...


Karlstad

MAJORNAS ENERGI & MILJÖKONSULT

Läs mer...


Göteborg

MARIN MILJÖKONSULT

Läs mer...


Åhus

MHS MILJÖKONSULTERNA

Läs mer...


Sköllersta

MILJÖ ONLINE

Läs mer...


Borås

MILJÖBYRÅN

Läs mer...


Segersta

MILJÖGIRAFF

Läs mer...


Göteborg

MILJÖJOUREN

Läs mer...


Linköping

MILJÖKOMPASSEN

Läs mer...


Härnösand

MILJÖKOMPETENS

Läs mer...


MILJÖKONSULT AC ANDERSSON

Läs mer...


Jönköping

MILJÖKONSULT BENGT GUSTAFSON

Läs mer...


Ryssby

MILJÖKONSULT SÖRMLAND

Läs mer...


Oxelösund, Nyköping

MILJÖKONTAKT ANNA JIREMARK

Läs mer...


Askim

MILJÖKVALITETSUPPORT

Läs mer...


Kristianstad

MILJÖLEDARNA CICONIA

Läs mer...


Stockholm

MIMBLY

Läs mer...


Göteborg

MODVION

Läs mer...


Göteborg

MUKON

Läs mer...


Stora Skedvi

NAAVA

Läs mer...


Stockholm

ORGANIC INSPIRATIONS

Läs mer...


Ronneby

ORGANIC SWEDEN

Läs mer...


Stockholm

PAPER PROVINCE

Läs mer...


Karlstad

PERMAKULTUR STJÄRNSUND

Läs mer...


Stjärnsund

PORTIONEN UNDER TIAN

Läs mer...


Göteborg

POSITION GREEN

Läs mer...


Malmö

PURE ACT

Läs mer...


Stockholm

RECYCLING

Läs mer...


Helsingborg

RENEWCELL

Läs mer...


Stockholm, Kristinehamn

RISE BIOEKONOMI

Läs mer...


Göteborg

RSM&CO

Läs mer...


Sollentuna, Göteborg, Linköping

SALBO MILJÖKONSULT

Läs mer...


Brålanda

SALLY R

Läs mer...


Västerås

SEE U

Läs mer...


Halmstad

SILJESTRÖMS PROJEKTLEDNING

Läs mer...


Stockholm

SMART RECYCLING

Läs mer...


Spånga

SOLCELLSKOLLEN

Läs mer...


Göteborg

SPINDYE

Läs mer...


Stockholm

STRATECO

Läs mer...


Stockholm, Leksand

SURFCLEANER

Läs mer...


Vaxholm

SURFCLEANER

Läs mer...


Stockholm

SUSTAIN IN TIME

Läs mer...


Stockholm

SVALNA

Läs mer...


Göteborg

SWEDEN GREEN BUILDING SYSTEM

Läs mer...


Sundbyberg

SWEDENVIRO

Läs mer...


Uppsala

SWEDISH ALGAE FACTORY

Läs mer...


Göteborg

SWEDISH CLEANTECH

Läs mer...


Stockholm

TRAPEZIA

Läs mer...


Stockholm

TREEWELL

Läs mer...


Norrtälje

TRICORONA CLIMATE PARTNER

Läs mer...


Stockholm

TRIPLE GREEN

Läs mer...


Stockholm

VINNERGI

Läs mer...


Linköping

VOLTA GREENTECH

Läs mer...


Stocksund

WIKSTRÖM

Läs mer...


Göteborg, Falkenberg, Kinna

ZEROMISSION

Läs mer...


Stockholm

Ta gärna en titt på sida 1!