Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
ARTESIA GRUNDVATTENKONSULT Located at Täby, Phone: 08-630 92 70. .
ARTESIA GRUNDVATTENKONSULT Reviewed by Jens Ljunggren Företaget är verksamt inom bla. grundvattenförsörjning (en specialitet är konstgjord grundvattenbildning, grundvattenskydd (utarbetande av skyddsområden, skyddsåtgärder), sårbarhets- och riskanalys, grundvattenförorening (undersökningar,… Artesia grundvattenkonsult - Konsulttjänster inom grundvattenområdet. Företaget är verksamt inom bla. grundvattenförsörjning (en specialitet är konstgjord grundvattenbildning, grundvattenskydd (utarbetande av skyddsområden, skyddsåtgärder), sårbarhets- och riskanalys, grundvattenförorening (undersökningar, åtgärder), miljökonsekvensbeskrivningar och tillståndsansökningar och FoU gällande filtermaterial för vattenrening. Artesia ingår i Grundvattengruppen. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook