Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
PELAGIA MILJÖKONSULT Located at Umeå, Phone: 090-70 21 70. .
PELAGIA MILJÖKONSULT Reviewed by Jens Ljunggren Pelagia är verksamt inom områdena miljöundersökningar och miljöteknik där vi har 30 års erfarenhet. Vi är specialiserade på biologiska undersökningar i sötvatten och brackvatten samt på land. Vi gör bland annat undersökningar av bottenfauna, växt-… Pelagia miljökonsult - Vi gör utredningar och utför uppdrag inom miljöområdet. Pelagia är verksamt inom områdena miljöundersökningar och miljöteknik där vi har 30 års erfarenhet. Vi är specialiserade på biologiska undersökningar i sötvatten och brackvatten samt på land. Vi gör bland annat undersökningar av bottenfauna, växt- och djurplankton, påväxtalger och fisk samt inventeringar av markområden med avseende på eventuella naturvärden. Vi upprättar och genomför även recipientkontrollprogram, miljökonsekvensbekrivningar, utredningar samt uppdragsforskning inom miljöområdet. Pelagia är Swedac ackrediterade. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook