Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
ENVIMA Located at Linköping, Nyköping, Phone: 013-31 42 93. .
ENVIMA Reviewed by Jens Ljunggren Att verka i harmoni med miljöns element är en nödvändig och självklar del av dagens företagande. Fast det kan kännas både svårt och tidsödande att hålla reda på alla regler och förordningar. Det är därför vi finns. Envima är ett konsultföretag helt… Envima - Ett miljökonsultföretag som förstår uppdraget. Att verka i harmoni med miljöns element är en nödvändig och självklar del av dagens företagande. Fast det kan kännas både svårt och tidsödande att hålla reda på alla regler och förordningar. Det är därför vi finns. Envima är ett konsultföretag helt specialiserat på miljöfrågor. Med vår långa erfarenhet hjälper vi dig att uppfylla kraven från samhälle och kunder – och att förverkliga dina egna miljöambitioner. Vare sig det gäller utformning av ett heltäckande miljöledningssystem, att sätta ihop en korrekt tillståndsansökan eller att skicka medarbetarna på miljöutbildning – mitt ute i skogen. Enivima är i samarbete med Respect ett klimatneutralt företag. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier