Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
EKOLOGIGRUPPEN Located at Stockholm, Phone: 08-525 201 01. .
EKOLOGIGRUPPEN Reviewed by Jens Ljunggren Ekologigruppen erbjuder konsulttjänster inom natur och samhällsplanering till alla som arbetar för en hållbar utveckling. Vi har mer än 25 års erfarenhet med hållbar samhällsutveckling gällande natur, landskap, vatten, stad och… Ekologigruppen - Konsulttjänster inom natur och samhällsplanering. Ekologigruppen erbjuder konsulttjänster inom natur och samhällsplanering till alla som arbetar för en hållbar utveckling. Vi har mer än 25 års erfarenhet med hållbar samhällsutveckling gällande natur, landskap, vatten, stad och miljökonsekvens-beskrivning. Våra metoder baseras på forskning, kunskap och erfarenheter inom naturvetenskap och planering. Vi sammanför kunskap och erfarenheter från olika aktörer som arbetar med hållbar samhällsutveckling. Med vår samlade kompetens, och våra kunders behov i fokus, skapar vi mervärde åt våra kunder. Ekologigruppen är fristående, oberoende och medarbetarägt. Vi är 25 miljökonsulter med kunder såväl inom offentlig som privat sektor. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier