Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET Located at Stockholm, Göteborg, Malmö, Phone: 08-598 563 00. .
IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET Reviewed by Jens Ljunggren IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet. IVL grundades 1966 och har sedan dess arbetat med utveckling av nya lösningar på… Ivl svenska miljöinstitutet - Forskning och uppdrag för en hållbar framtid. IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet. IVL grundades 1966 och har sedan dess arbetat med utveckling av nya lösningar på miljöproblem, både nationellt och internationellt. IVL arbetar med tillämpad forskning och uppdrag för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt inom näringslivet och övriga samhället. Institutet har Sveriges bredaste miljökompetens med ca. 190 anställda, vilket gör IVL Svenska Miljöinstitutet till ett ledande institut för tillämpad miljöforskning och konsultverksamhet. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren