Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
EPD MILJÖVARUDEKLARATION Located at Stockholm, Phone: 08-700 66 90. .
EPD MILJÖVARUDEKLARATION Reviewed by Jens Ljunggren En miljövarudeklaration kan visa miljöpåverkan från en produkt eller tjänst under hela dess livscykel. Det internationella systemet för miljövarudeklarationer - EPD®systemet – erbjuder dessutom möjligheten att mer specifikt redovisa en viss typ av… Epd miljövarudeklaration - Environmental Product Definition. En miljövarudeklaration kan visa miljöpåverkan från en produkt eller tjänst under hela dess livscykel. Det internationella systemet för miljövarudeklarationer - EPD®systemet – erbjuder dessutom möjligheten att mer specifikt redovisa en viss typ av miljöpåverkan. Ett exempel på detta är klimatdeklarationer som är ett utdrag av alla klimatrelaterade uppgifter från en miljövarudeklaration, som är utförd enligt internationella standarder för livscykelanalyser (ISO 14040 och 14044) samt miljödeklarationer (ISO 14025). Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook