Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
WSP SVERIGE Located at Hela landet, Phone: 08-688 6000. .
WSP SVERIGE Reviewed by Jens Ljunggren WSP tar ett helhetsgrepp kring klimatfrågan och kan utforma klimatstrategier utifrån olika behov. Våra tjänster sträcker sig över ett brett område med bland annat miljörevisioner, miljökonsekvensbeskrivningar, miljö-klassning, marksanering samt… Wsp sverige - Kvalificerade konsulttjänster för samhälle och miljö. WSP tar ett helhetsgrepp kring klimatfrågan och kan utforma klimatstrategier utifrån olika behov. Våra tjänster sträcker sig över ett brett område med bland annat miljörevisioner, miljökonsekvensbeskrivningar, miljö-klassning, marksanering samt finansiell hantering av miljöskulder. WSP erbjuder också specialiserade tjänster inom byggnadsfysik, fastighetsutveckling, energi och akustik. Vi hjälper både offentliga och privata uppdragsgivare. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook