Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
SUSTAINABLE INNOVATION Located at Stockholm, Phone: 070-645 37 56. .
SUSTAINABLE INNOVATION Reviewed by Jens Ljunggren Sustainable Innovation i Sverige AB (Sust) är ett nationellt centrum för energieffektivisering i vardagslivet. Huvudsyftet är att utvecklinga svenskt näringsliv genom kommersialisering av ny teknik. Vara en innovationsarena för utveckling av… Sustainable innovation - Centrum för energieffektivisering. Sustainable Innovation i Sverige AB (Sust) är ett nationellt centrum för energieffektivisering i vardagslivet. Huvudsyftet är att utvecklinga svenskt näringsliv genom kommersialisering av ny teknik. Vara en innovationsarena för utveckling av energieffektiva produkter och tjänster riktade mot massmarknad och för avknoppning av nya företag. Driva projekt för energieffektiv användning av befintliga produkter och öka medvetenheten kring nyttan av att välja mer energieffektiva produkter. Finnas centralt i Stockholm med ett ”energieffektiviseringens hus” för marknadsföring, opinionsbildning och som mötesplats för beslutsfattare i näringsliv, politik och förvaltning. Bedriva verksamhet och projekt i hela landet genom samverkan med våra medlemsföretag och lokala aktörer. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook