Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
MELICA Located at Göteborg, Phone: 031-85 71 00. .
MELICA Reviewed by Jens Ljunggren Melica är ett grönt kooperativ grundat 1987 bestående av 13 gröna konsulter som agerar inom ett brett fält från natur och kultur, turism och landsbygdsutveckling till stadsmiljö och sociala områden. Vi utreder, ger förslag på åtgärder och kan aktivt… Melica - Gröna konsulter som utreder, utvecklar och producerar för ett hållbart liv. Melica är ett grönt kooperativ grundat 1987 bestående av 13 gröna konsulter som agerar inom ett brett fält från natur och kultur, turism och landsbygdsutveckling till stadsmiljö och sociala områden. Vi utreder, ger förslag på åtgärder och kan aktivt medverka som experter i genomförandet.Våra uppdrag resulterar ofta i någon form av kommunikationsinsats. Bredden och tvärvetenskapen plus en stor portion nyfikenhet gör oss till en stark grön partner. Vi samarbetar i nära koppling till forskning och utveckling vid universitet och högskolor. Vi arbetar mycket med miljökonsekvens-beskrivningar och strategiska miljöbedömningar bl.a. projekt, regionala utvecklings-program och kommunala planer. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier