Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Andreas Sandmon

Dela på Facebook
Produkt Klimatbetyg Mer info

ASPEN ALKYLATBENSIN

Kör om med rent samvete - byt bensin

Visste du att utsläppen från en enda timmes skoterkörning ger lika mycket skadliga avgaser som om en bil stått på tomgång i mer än 17 veckor? Aspen alkylatbensin är 99% renare än vanlig bensin. Snällare mot människa, maskin och miljö. Våra tävlingsbränslen Aspen R och Aspen+ är två högoktaniga specialbränslen med en effektivitet som ligger i topp. Passar allt från motorsport till standardmotorer…

Läs mer...


0301-23 00 00
Hindås

BIOGAS ÖST

Klimatsmart regional samverkan

Biogas Öst är en regional plattform som genom samverkan mellan olika aktörer ska påverka och förbättra förutsättningarna för biogas i regionen och bidra till att satta miljömål uppnås. Det långsiktiga målet för regionen, som innefattar Uppsala, Stockholms, Västmanlands, Södermanlands, Örebro och Östergötlands län, är att minst 10 procent av drivmedlen är biogas år 2030. Genom Biogas Öst kan vi…

Läs mer...


0733-97 06 25
Uppsala

ECO-OIL

Tanka miljöbränsle för framtiden

Eco-Oil producerar, köper in och levererar drivmedel till återförsäljarna som driver sina stationer fristående, men under kontrakt med Eco-Oil. Vi utvecklar stationer, cisterner samt drivmedel så att kunderna ska kunna köpa bästa drivmedel till låga priser på ett enkelt och säkert sätt. Eco-Oil levererar nyckelfärdiga stationer till våra återförsäljare, det är bara att sätta igång pumparna efter…

Läs mer...


0910-48 71 00
Skellefteå

ECOPAR

Ett grönare drivmedel

EcoPar AB utvecklar och marknadsför syntetiska drivmedel och eldningsoljor. Drivmedel för diesel- och jetmotorer. Drivmedel som är extremt rena och som ger renare avgaser och därmed bättre närmiljö och arbetsmiljö. De ger även minskade utsläpp av växthusgaser och en bättre global miljö.

Läs mer...


031-711 50 20
Angered

EUROAD BRÄNSLEADDITIV

Spara upp till 20% bränsle och 80% miljöutsläpp

EuroAd är ett 100% giftfritt, vegetabiliskt additiv för rengöring av förbränningsrum, insugskanaler för intag av bränsleluftblanding, spridare och injektorer, oavsett om det är diesel, RME, bensin eller etanol. Även bakterier och avlagringar i tanken bryts ner av EuroAd. EuroAd rengör även motorerna från sot och avlagringar samt smörjer motorn. Det medför mindre friktion som i sin tur leder till…

Läs mer...


031-701 06 00
Göteborg

FORDONSGAS

Världens första miljöcertifierade bilbränsle

FordonGas har det första Svanenmärkta bilbränslet. Svanen har granskat bränslet genom hela kedjan, från hur råvaran har producerats till det färdiga bränslet. Den fordonsgas som nu fått Svanenlicens består till hälften av förnybar biogas. Vi driver och bygger gastankstationer i Sverige. Vi verkar också för att fler fordonsägare ska välja gasdrivna fordon. Gas är en bråkdel av miljöbelastningen…

Läs mer...


031-63 45 30
Göteborg

STOCKHOLM GAS

Ett bränsle med liten påverkan på klimatet

Stockholm Gas AB levererar gas som bidrar till en uthållig, klimat- och miljöriktig energiförsörjning i Stockholm. Hushåll, fastighetsägare, restauranger, industri och fordon ska kunna nyttja en förstklassig energikälla med säkra leveranser och bra pris. Verksamheten innefattar produktion och distribution av miljöanpassad biogas. Dagens stadsgas, som tillverkas av lättbensin, kommer till en…

Läs mer...


08-671 70 00
Stockholm

SUNPINE

Tallolja blir talldiesel

Världens första produktionsanläggning för tillverkning av förnyelsebara drivmedel baserade på tallolja, en biprodukt från pappersindustrin. Den planerade produktionsvolymen av råtalldiesel motsvarar bränslebehovet för 100.000 dieselfordon som kör i genomsnitt 1000 mil per år. Produktion av råtalldiesel konkurrerar inte med produktion eller konsumtion av matprodukter.

Läs mer...


0911-23 28 00
Piteå

SVENSK BIOGAS

Vi gör avfall till fordonsbränsle

Svensk Biogas är ett helägt dotterbolag till Tekniska Verken i Linköping AB. Vi producerar, distribuerar och säljer fordonsbränsle i form av biogas samt biogödsel på en regional marknad. Vi har 13 tankställen för biogas i sex städer i Östergötland med omnejd. Råvaran kommer framförallt från organiskt avfall och våra kunder är både företag och privatpersoner.

Läs mer...


013-20 80 60
Linköping

TAURUS ENERGY

Kostnadseffektiv och miljövänlig etanol

Taurus Energy tillhandahåller en ny metod för framställning av etanol ur avfallsprodukter från skogs- och jordbruk. Metoden gör det möjligt att producera etanol med hjälp av förnyelsebara råvaror som tidigare inte kunnat utnyttjas. Taurus Energys metod innebär stora miljövinster, samtidigt som framställningskostnaden för etanol minskar drastiskt jämfört med befintliga metoder. Taurus Energy är…

Läs mer...


046-286 86 10
Lund

TROLLHÄTTAN ENERGI

Biogas sparar både pengar och miljön

Trollhättan Energi säljer biogas som fordonsbränsle. Det är ett förnybart bränsle som produceras lokalt, från avloppsslam, köksavfallet i de gröna påsarna och annat biologiskt avfall. Trollhätteborna och invånarna i grannkommunerna är faktiskt bäst i Sverige på att sortera sitt gröna avfall. Cirka 75% återvinns, medan riksgenomsnittet ligger på 20%. Miljöbelastningen från biogas är minimal…

Läs mer...


020-89 90 00
Trollhättan

VERIFIERAT HÅLLBAR ETANOL

Hållbar etanol

Initiativet Verifierat Hållbar Etanol har utarbetats av det svenska företaget SEKAB i samarbete med ett antal etanolproducenter i São Paulo-området i Brasilien. Den verifierade och spårbara etanolen finns i svenska pumpar. Ett oberoende internationellt företag utför kontroller på plats för att säkerställa att producenterna uppfyller de krav som systemet innebär.

Läs mer...


0660-758 00
Örnsköldsvik

AGA BIOGAS

Läs mer...


Flera orter

BIOGASBOLAGET I MELLANSVERIGE

Läs mer...


Karlskoga

ECOBRÄNSLE

Läs mer...


Lund

EKOGAS

Läs mer...


Gävle

EUROAD BRÄNSLEADDITIV

Läs mer...


Göteborg

FLY GREEN FUND

Läs mer...


Karlstad

FRED HOLMBERG & CO

Läs mer...


Limhamn

GASUM

Läs mer...


Linköping

KARLSKOGA ENERGI & MILJÖ

Läs mer...


Karlskoga

PREEM EVOLUTION

Läs mer...


Stockholm

RENFUEL

Läs mer...


Stockholm

SEKAB

Läs mer...


Örnsköldsvik

ST1 RENEWABLE DIESEL

Läs mer...


Hela Landet

TRB TRANSPORTÖRSNÄTVERKET

Läs mer...


Borås

VAFAB MILJÖ

Läs mer...


Västerås

WIBAX BIOFUELS

Läs mer...


Piteå

Ta gärna en titt på sida 1!