Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
HÅLLBAR STAD Located at Stockholm, Phone: 08-587 270 20. .
HÅLLBAR STAD Reviewed by Jens Ljunggren Hållbarstad är en webbplats för samtal och kunskap om hållbar stadsutveckling, ett forum för idéutbyte och en samlingsplats för goda exempel på hur ett mer hållbart samhälle kan skapas. Det är ett verktyg för alla som vill ha kunskaps-,… Hållbar stad - Med möjlighet att granska och diskutera hållbarhet. Hållbarstad är en webbplats för samtal och kunskap om hållbar stadsutveckling, ett forum för idéutbyte och en samlingsplats för goda exempel på hur ett mer hållbart samhälle kan skapas. Det är ett verktyg för alla som vill ha kunskaps-, informations- och erfarenhetsutbyte av hållbar stadsutveckling. Genom hållbarstad vill vi bidra till kunskapen om en hållbar samhällsutveckling och erbjuder ett innehåll som vänder sig mot alla intresserade, oavsett förkunskaper - såväl professionella ur olika samhällsektorer som lekmän på olika nivåer. Hållbarstad är också ett forum för dialog mellan dessa olika användargrupper. Vi vill genom Hållbarstad ge möjligheten att granska och diskutera hållbarhet. Här finns projekten som gör skillnad och exemplen som tar steget mot en mer hållbar värld - samlade på ett ställe! Rating: 0

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook