Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
DGE MARK & MILJÖ Located at Kalmar, Göteborg, Malmö, Phone: 0771-48 00 48. .
DGE MARK & MILJÖ Reviewed by Jens Ljunggren DGE Mark & Miljö tillhandahåller specialkompetens inom miljöområdet till den offentliga sektorn och industrin. Vi erbjuder bland annat tjänster inom CSR hållbart företagande, Carbon Footprint, prövning enligt Miljöbalken, egenkontroll miljöfarlig… Dge mark & miljö - Specialkomptens till industri och offentlig sektor. DGE Mark & Miljö tillhandahåller specialkompetens inom miljöområdet till den offentliga sektorn och industrin. Vi erbjuder bland annat tjänster inom CSR hållbart företagande, Carbon Footprint, prövning enligt Miljöbalken, egenkontroll miljöfarlig verksamhet, miljöriskanalys, miljö- och ekotoxikologiska utredningar, miljösamordnare, energiutredningar, Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). Vi ansvarar för hela kedjan, utredning - slutsats - åtgärd. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook