Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
PROMESSA ORGANIC Located at Nösund, Phone: 0304-208 09. .
PROMESSA ORGANIC Reviewed by Jens Ljunggren Promessa Organic utvecklar och erbjuder ett nytt alternativ för omhändertagande av avlidna personer. En miljöanpassad begravningsform som utgår från det biologiska facit en avliden kropp lyder under. Den ekologiska begravningen minskar miljöpåverkan… Promessa organic - Ekologisk begravning. Promessa Organic utvecklar och erbjuder ett nytt alternativ för omhändertagande av avlidna personer. En miljöanpassad begravningsform som utgår från det biologiska facit en avliden kropp lyder under. Den ekologiska begravningen minskar miljöpåverkan på några av våra viktigaste resurser; vatten, luft och jord. Företag, förvaltningar, organisationer, föreningar och andra grupper är också välkomna att boka Promessa Organic för ett föredrag om ekologisk odling, kompostering eller ekologisk begravning. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook