Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
EKOSOFIA Located at Göteborg, Phone: 031-708 45 50. .
EKOSOFIA Reviewed by Jens Ljunggren Ekosofia är ett kunskapsföretag som verkar för hållbar utveckling. Detta gör vi genom att erbjuda våra kunder att med hjälp av ett ökat miljömedvetande - ekosofi - nå såväl ekonomisk som ekologisk framgång. Kommunikation - att åstadkomma dialog - är… Ekosofia - Kunskapsföretag för hållbar utveckling. Ekosofia är ett kunskapsföretag som verkar för hållbar utveckling. Detta gör vi genom att erbjuda våra kunder att med hjälp av ett ökat miljömedvetande - ekosofi - nå såväl ekonomisk som ekologisk framgång. Kommunikation - att åstadkomma dialog - är vårt främsta verktyg. Vi vänder oss till företag och organisationer, både stora och små; oavsett bransch, verksamhetsområde och geografisk hemvist. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook