Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
KLIMATSKYDDSBYRÅN Located at Eskilstuna, Phone: 016-210 10. .
KLIMATSKYDDSBYRÅN Reviewed by Jens Ljunggren Klimatskyddsbyrån erbjuder kvalificerade tjänster inom utveckling av projekt och strategier med syfte att minska användningen av fossila bränslen och elektricitet, hållbara transporter och miljöfordon - mobility management, analyser och utredningar… Klimatskyddsbyrån - Klimatkonsult. Klimatskyddsbyrån erbjuder kvalificerade tjänster inom utveckling av projekt och strategier med syfte att minska användningen av fossila bränslen och elektricitet, hållbara transporter och miljöfordon - mobility management, analyser och utredningar inom energi- och miljöområdet m.m. Varje enskilt uppdrag ska kännetecknas av kompetens, engagemang, öppenhet och kvalitet. Dessutom skall Klimatskyddsbyrån vara ett föredöme genom att minimera den egna miljöpåverkan så långt det är möjligt. Kort sagt är vi en kompetent, flexibel och engagerad partner för organisationer som vill minska sin klimatpåverkan! Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook