Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
CIRCULAR ECONOMY Located at Göteborg, Phone: 0704-83 37 78. .
CIRCULAR ECONOMY Reviewed by Jens Ljunggren Circular Economy följer utvecklingen inom cirkulär ekonomi och cradle to cradle. Det handlar om ett nytt designparadigm som bygger på att de material vi använder ska vara så rena att de kan ingå i slutna biologiska och industriella loopar.… Circular economy - Cirkulär ekonomi och Cradle to cradle. Circular Economy följer utvecklingen inom cirkulär ekonomi och cradle to cradle. Det handlar om ett nytt designparadigm som bygger på att de material vi använder ska vara så rena att de kan ingå i slutna biologiska och industriella loopar. Återvinning 2.0, om man så vill. Circular Economy drivs av Tobias Jansson som främst följer utvecklingen genom att lyfta fram entreprenörer som redan idag jobbar med framtidsvänliga materialflöden och cirkulära affärsmodeller. Tobias Jansson vill bidra till en utveckling mot mer cirkulärt orienterade ekonomiska modeller – genom det han skriver på hemsidan, genom sin kommande bok, och genom att komma ut och tala om cirkulär ekonomi. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren