Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
ÖIJARED AKADEMI Located at Floda, Phone: 0302-373 00. .
ÖIJARED AKADEMI Reviewed by Jens Ljunggren Stiftelsen Öijared Akademi är ett centrum för hållbar framtidsutveckling. Platsen där vi möts runt de stora frågorna och samskapar den värld vi vill leva i. Vårt huvudsakliga ändamål är att stimulera och bidra till en långsiktig utveckling mot… öijared akademi - Centrum för hållbar framtidsutveckling. Stiftelsen Öijared Akademi är ett centrum för hållbar framtidsutveckling. Platsen där vi möts runt de stora frågorna och samskapar den värld vi vill leva i. Vårt huvudsakliga ändamål är att stimulera och bidra till en långsiktig utveckling mot hållbarhet för miljö, samhälle, företag och individ. De metoder vi använder oss av är The Blue Economy, Salutogent Förhållningssätt och Existentiellt Perspektiv och vi erbjuder utbildningar, nätverk, kultur & musik. Öijared Akademi samlar ämnen och initiativ som är nödvändiga för en hållbar utveckling. Här möts teori med praktik och integration. Här möts akademi med näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle. Vi anser att en verkligt hållbar utveckling börjar i inspirerande individer och föregångare. Därför är vi intresserade av Dig och vad du bär i ditt hjärta. Innovativa idéer och bra affärer föds inte i stuprör, utan börjar alltid med att en människa når en annan, så att en korsbefruktning kan ske. Öijared Akademi har plats för dig och för det oväntade. Här finns värmen och ron. Här finns högt i tak och gott om syre. Här finns vackra omgivningar, bra möteslokaler, god mat och professionell service. Vi tar hand om dig, så att du skall kunna göra det viktigaste; vara närvarande. Vår verksamhet personifieras av platsen Öijared; en naturskönt belägen halvö strax utanför Göteborg, med vacker blandskog, sjöar och Säveåns artrika vatten. Här finns vilt djurliv och rik historia. Familjen som grundat Öijared Akademi har även tagit emot priser för hållbarhet både vad gäller skogshållning och byggnation. Det salutogena förhållningssättet har sprungit ur en hel livsgärning som företagsläkare, där insikten om vikten av att arbeta promotivt med hälsofrågan uppstått och praktiserats i ett antal verksamheter och initiativ. Hur fysisk rörelse och kost påverkar vårt välbefinnande och naturen och kulturens unika förmåga att läka. Vikten av mening, inre drivkraft och autentiska möten utgör viktiga delar av det existentiella perspektivet som kan öppna för genomgående förändringar och utveckling i och mellan individer. Rating: 0

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

ÖIJARED AKADEMI

Centrum för hållbar framtidsutveckling

Stiftelsen Öijared Akademi är ett centrum för hållbar framtidsutveckling. Platsen där vi möts runt de stora frågorna och samskapar den värld vi vill leva i.

Vårt huvudsakliga ändamål är att stimulera och bidra till en långsiktig utveckling mot hållbarhet för miljö, samhälle, företag och individ. De metoder vi använder oss av är The Blue Economy, Salutogent Förhållningssätt och Existentiellt Perspektiv och vi erbjuder utbildningar, nätverk, kultur & musik.
Öijared Akademi samlar ämnen och initiativ som är nödvändiga för en hållbar utveckling. Här möts teori med praktik och integration. Här möts akademi med näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle.

Vi anser att en verkligt hållbar utveckling börjar i inspirerande individer och föregångare. Därför är vi intresserade av Dig och vad du bär i ditt hjärta. Innovativa idéer och bra affärer föds inte i stuprör, utan börjar alltid med att en människa når en annan, så att en korsbefruktning kan ske. Öijared Akademi har plats för dig och för det oväntade. Här finns värmen och ron. Här finns högt i tak och gott om syre. Här finns vackra omgivningar, bra möteslokaler, god mat och professionell service. Vi tar hand om dig, så att du skall kunna göra det viktigaste; vara närvarande.

Vår verksamhet personifieras av platsen Öijared; en naturskönt belägen halvö strax utanför Göteborg, med vacker blandskog, sjöar och Säveåns artrika vatten. Här finns vilt djurliv och rik historia. Familjen som grundat Öijared Akademi har även tagit emot priser för hållbarhet både vad gäller skogshållning och byggnation. Det salutogena förhållningssättet har sprungit ur en hel livsgärning som företagsläkare, där insikten om vikten av att arbeta promotivt med hälsofrågan uppstått och praktiserats i ett antal verksamheter och initiativ. Hur fysisk rörelse och kost påverkar vårt välbefinnande och naturen och kulturens unika förmåga att läka. Vikten av mening, inre drivkraft och autentiska möten utgör viktiga delar av det existentiella perspektivet som kan öppna för genomgående förändringar och utveckling i och mellan individer.


Kategorier: Miljökonsulter, Skog & Trädplantering, Utbildningar & Kurser

Nyckelord: -