Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
ECOGAIN Located at Umeå, Stockholm, Malmö, Östersund, Phone: 010-405 90 00. .
ECOGAIN Reviewed by Jens Ljunggren Ecogain (tidigare Enetjärn Natur) är en av Sveriges ledande ekologkonsulter. Vi har i många år arbetat med banbrytande idéutveckling och projektledning inom några av landets största skapa natur- och kompensations-projekt och besitter gedigen kunskap… Ecogain - Konsulttjänster inom naturvård och samhällsplanering. Ecogain (tidigare Enetjärn Natur) är en av Sveriges ledande ekologkonsulter. Vi har i många år arbetat med banbrytande idéutveckling och projektledning inom några av landets största skapa natur- och kompensations-projekt och besitter gedigen kunskap om naturmiljöer, landskap, markanvändning, flora och fauna, vilka är allt viktigare aspekter av samhällsbyggandet. Vi arbetar för en levande planet och ansvarsfullt företagande och använder vår expertis och våra strategier för att främja en utveckling i samklang med naturen. Det handlar om konkreta lösningar för samhällsaktörer som inser värdet av att investera i en levande natur, med ökad affärsnytta och stärkt varumärke. Med Ecogain får ditt företag en samarbetspartner som kan navigera genom de mest komplexa utmaningarna kopplade till markanvändnings- och exploateringsprojekt. Vi är specialiserade på att hitta lösningar som både skapar affärsnytta och driver utvecklingen mot verklig hållbarhet. Det speciella med oss är att vi är lika hemmastadda i strategiska frågor på ledningsnivå, som med marknära insatser i fält. Vårt vertikala arbetssätt är en ovanlig approach inom de områden vi arbetar med. Troligtvis är vi ganska ensamma i Sverige om att arbeta med naturfrågor, ekosystem och biologisk mångfald kopplat till våra uppdragsgivares affär. Genom att kroka arm med oss är det fullt möjligt att bygga ett schysst förhållningssätt till naturen, med positiva effekter både för varumärkeskapitalet och naturkapitalet. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

ECOGAIN

Konsulttjänster inom naturvård och samhällsplanering

Ecogain (tidigare Enetjärn Natur) är en av Sveriges ledande ekologkonsulter. Vi har i många år arbetat med banbrytande idéutveckling och projektledning inom några av landets största skapa natur- och kompensations-projekt och besitter gedigen kunskap om naturmiljöer, landskap, markanvändning, flora och fauna, vilka är allt viktigare aspekter av samhällsbyggandet.

Vi arbetar för en levande planet och ansvarsfullt företagande och använder vår expertis och våra strategier för att främja en utveckling i samklang med naturen. Det handlar om konkreta lösningar för samhällsaktörer som inser värdet av att investera i en levande natur, med ökad affärsnytta och stärkt varumärke.

Med Ecogain får ditt företag en samarbetspartner som kan navigera genom de mest komplexa utmaningarna kopplade till markanvändnings- och exploateringsprojekt. Vi är specialiserade på att hitta lösningar som både skapar affärsnytta och driver utvecklingen mot verklig hållbarhet.

Det speciella med oss är att vi är lika hemmastadda i strategiska frågor på ledningsnivå, som med marknära insatser i fält. Vårt vertikala arbetssätt är en ovanlig approach inom de områden vi arbetar med. Troligtvis är vi ganska ensamma i Sverige om att arbeta med naturfrågor, ekosystem och biologisk mångfald kopplat till våra uppdragsgivares affär. Genom att kroka arm med oss är det fullt möjligt att bygga ett schysst förhållningssätt till naturen, med positiva effekter både för varumärkeskapitalet och naturkapitalet.


Kategorier: Miljökonsulter

Nyckelord: affärsnytta biologisk mångfald, ecogain, ekologikonsulter, ekologisk kompensation, enetjärn natur, malmö, miljöexpert, miljöforskning, miljöforsning, miljöjuridik, miljökonsekvensbeskrivning (mkb), miljökonsulter, miljöprövning, miljöriskhantering, miljöstrategi, miljöstyrning, miljöutbildning, naturskydd, naturvård, naturvägledning, naturvärdesbedömningar, samhällsplanering, samhällsutveckling, stockholm, umeå, återskapa naturkapital, östersund