Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook
Produkt Klimatbetyg Mer info

GREENIT

IT gör ditt företag grönare

GreenIT AB är ett kunskapsföretag med bred kompetens och erfarenhet inom området hållbar utveckling. Det handlar om miljömässig-, social-och ekonomisk hållbarhet, där vi hjälper våra kunder att driva ett affärsmässigt resultatinriktat arbete. GreenITs affärsidé är att koppla ihop IT och miljö, det vill säga att visa på de miljöfördelar man kan nå genom att använda modern informationsteknik.…

Läs mer...


08-556 00 185
Stockholm

HÅLLBARHETSPORTALEN (PONDRA)

Beslutsstöd och plattform för hållbar utveckling

Hållbarhetsportalen riktar sig mot företag och kommuner. Flexibelt och användarvänligt systemstöd för verksamhets- och affärsutveckling. Systemstöd för miljömässig, social och ekonomisk utveckling som kan samverka med andra system (som ekonomi- och affärssystem).

Läs mer...


08-790 36 00
Stockholm

INUIT

Smart, enkel och grön IT

Med vår lösning för Grön IT kan organisationer både bidra till en bättre miljö och samtidigt spara stora pengar genom minskad elförbrukning vilket återspeglar sig direkt i organisationens kostnadsbas och lönsamhet. Vår lösning för Grön IT, PwrSmart, skapar en självunderhållande datormiljö som maximerar besparingarna med minimal påverkan på IT personalen. Dessutom betalar den sig väldigt snabbt.

Läs mer...


08-753 05 10
Danderyd

IT-MÄSTAREN

Klimatsmarta IT-tjänster från ett klimatneutralt företag

Vår ambition är att vara miljövänligast i vår bransch! IT-mästaren erbjuder outsourcing av IT-drift. Tjänsten Total Outsourcing innebär att du betalar ett fast pris per användare. Alla program görs tillgängliga från vilken internetansluten dator som helst i världen. Att investera i Citrixbaserade molntjänsten Outsourcing ger en mängd klimatsmarta fördelar: Energibesparingar genom att väldigt…

Läs mer...


019-670 80 50
Örebro, Stockholm, Karlstad

MILJÖBAROMETERN

Miljöredovisning på webben

Miljöbarometern är det digitala verktyget för kommuner och organisationer som vill redovisa sitt miljö- eller hållbarhetsarbete på webben. Med hjälp av Miljöbarometern kan ni enkelt redovisa mål, nyckeltal och åtgärder för beslutsfattare, medarbetare och invånare. Miljöbarometern kan användas för att följa miljösituationen, miljöpåverkan och resursanvändningen inom en mängd olika områden,…

Läs mer...


08-41 00 40 41
Stockholm

NETHOUSE

Nethouse - en lönsam relation som kan Grön IT

Nethouse levererar lösningar i nära samarbete med uppdragsgivare både i näringslivet och den offentliga sektorn. Vi är både IT- och verksamhetskonsulter och vi arbetar med beprövade metoder för att förverkliga de möjligheter som IT erbjuder. Vi bygger vår verksamhet på fyra kärnvärden, engagemang, kompetens, ödmjukhet och lönsamhet. Genom att följa kärnvärdena i vårt dagliga arbete ska vi leva…

Läs mer...


019-16 40 00
Flera orter

OFFICE IT PARTNER

Årets Gröna Datorhall 2011

Office IT-partner finns över hela landet och har certifierad specialistkompetens inom Virtualisering, FunktionsIT och Drift, samt är Microsoft Gold Partners och HP Preferred Partner. De flesta kontoren har ytterligare certifieringar och fler specialistområden. Vi arbetar för att minska vår negativa miljöpåverkan och på så sätt bidrar vi till en utveckling som är långsiktigt hållbar. Office IT…

Läs mer...


036-440 07 00
Hela landet

PROJECTPLACE

Det gröna projektverktyget

Projectplace är ett webbaserat projektverktyg med funktioner för gemensam dokumenthantering, mötesbokning, onlinemöten mm. En miljövänlig och resurssnål tjänst, men det viktigaste är vilka miljöbesparingar vi gör för våra kunder. Tjänsten ger färre fysiska möten, alltså färre resor eftersom det enda som behövs är en dator med internet. Det totala lagringsbehovet minskar då det endast krävs en…

Läs mer...


08-586 302 00
Stockholm

SOLID PARK

Erfaren vägvisare inom IT

Solid Park erbjuder Grön IT då det är en självklarhet för oss att göra allt vi kan för att minska utsläppen. Vi har virtualiserat hela vår serverpark, över 100 servrar. Effekten är enorm, inte bara på den direkta elförbrukningen till servrarna, utan också på minskade behov av miljöfarliga UPS-anläggningar och betydligt lägre behov av kyla. För den energi vi trots allt förbrukar i serverhallen,…

Läs mer...


011-25 15 50
Norrköping

SUNGARD AVAILABILITY SERVICES

Världens grönaste serverhall med 100% vindkraftel

SunGard Availability Services har datorhallar och reservarbetsplatser som motsvarar en yta av 480.000 kvadratmeter. Inom haveriberedskap erbjuder vi rådgivning, kontinuitetsplanering, backup- och återställningstjänster till kunder inom alla branscher. Därigenom säkras våra tillgång till IT-system och affärskritisk information även vid nödsituationer. SunGard SunGard Availability Services äger…

Läs mer...


08-666 32 00
Stockholm

ATEA - GRÖN IT

Läs mer...


Hela landet

CONAPTO

Läs mer...


Stockholm

COROMATIC

Läs mer...


Flera orter

DIGIPLEX

Läs mer...


Upplands Väsby

ECODATACENTER

Läs mer...


Stockholm

GREENCON

Läs mer...


Gävle

PRODOC

Läs mer...


Johanneshov

SVENSKA ENERGIGRUPPEN

Läs mer...


Uppsala

TCO CERTIFIED

Läs mer...


Stockholm

TRIPLE GREEN

Läs mer...


Stockholm

TRIPNET

Läs mer...


Göteborg

VERISEC

Läs mer...


Väsby

WHYWASTE

Läs mer...


Stockholm, Göteborg

Ta gärna en titt på sida 1!