Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
WATER REVIVAL SYSTEMS Located at Uppsala, Phone: 018-17 45 40. .
WATER REVIVAL SYSTEMS Reviewed by Jens Ljunggren WRS utför konsulttjänster för miljösäker, resurshushållande och kostnadseffektiv hantering av avloppsvatten, dagvatten och annat förorenat vatten, samt utvecklar kunskap och teknik för framtidens VA-system. I första hand arbetar vi med rådgivning,… Water revival systems - Miljösäker och kostnadseffektiv vattenhantering. WRS utför konsulttjänster för miljösäker, resurshushållande och kostnadseffektiv hantering av avloppsvatten, dagvatten och annat förorenat vatten, samt utvecklar kunskap och teknik för framtidens VA-system. I första hand arbetar vi med rådgivning, information, planering, idégivning och projektering för den svenska marknaden. WRS vill aktivt bidra till en hållbar utveckling och arbetar med helhetssyn på miljöfrågorna. Principer om kretslopp, främst av vatten och ändliga resurser, miljöanpassning av teknik och bevarande av biologisk mångfald är utgångspunkter i vårt arbete. WRS är miljöcertifierad enligt ISO. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook