Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
UPPHANDLINGSMYNDIGHETEN Located at Stockholm, Phone: 08-586 21 700. .
UPPHANDLINGSMYNDIGHETEN Reviewed by Jens Ljunggren Hållbar offentlig upphandling (Sustainable Public Procurement) innebär att de offentliga myndigheterna tillgodoser sitt behov av varor och tjänster på ett sätt som säkerställer den goda affären sett till hela livscykeln. Man tar inte bara hänsyn… Upphandlingsmyndigheten - Vägledning för hållbar upphandling. Hållbar offentlig upphandling (Sustainable Public Procurement) innebär att de offentliga myndigheterna tillgodoser sitt behov av varor och tjänster på ett sätt som säkerställer den goda affären sett till hela livscykeln. Man tar inte bara hänsyn till de fördelar som uppstår för organisationen utan även sett till samhället i sin helhet samtidigt som man minimerar skador på miljön. Rätt utförd uppnår man en lämplig balans mellan de tre dimensionerna för hållbar utveckling – social, miljömässig (ekologisk) och ekonomisk hållbarhet - vid upphandling av varor, tjänster eller byggentreprenader. Upphandling är ett viktigt styrmedel för att nå samhällspolitiska mål. Att ta miljöhänsyn och sociala hänsyn i upphandlingen bidrar till en hållbar utveckling och till att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Upphandlande myndighet har stor möjlighet att ställa långtgående krav på vad som ska upphandlas - men inte från vem. Upphandlingsmyndigheten gör även bedömningen att det går att ställa krav utöver EU-harmoniserad lagstiftning. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

UPPHANDLINGSMYNDIGHETEN

Vägledning för hållbar upphandling

Hållbar offentlig upphandling (Sustainable Public Procurement) innebär att de offentliga myndigheterna tillgodoser sitt behov av varor och tjänster på ett sätt som säkerställer den goda affären sett till hela livscykeln.

Man tar inte bara hänsyn till de fördelar som uppstår för organisationen utan även sett till samhället i sin helhet samtidigt som man minimerar skador på miljön.

Rätt utförd uppnår man en lämplig balans mellan de tre dimensionerna för hållbar utveckling – social, miljömässig (ekologisk) och ekonomisk hållbarhet - vid upphandling av varor, tjänster eller byggentreprenader.

Upphandling är ett viktigt styrmedel för att nå samhällspolitiska mål. Att ta miljöhänsyn och sociala hänsyn i upphandlingen bidrar till en hållbar utveckling och till att nå de nationella miljökvalitetsmålen.

Upphandlande myndighet har stor möjlighet att ställa långtgående krav på vad som ska upphandlas - men inte från vem. Upphandlingsmyndigheten gör även bedömningen att det går att ställa krav utöver EU-harmoniserad lagstiftning.


Kategorier: Miljökonsulter

Nyckelord: emas, epd, livscykelanalys, miljökonsult, miljöledningssystem, miljöstyrningsrådet, msr, stockholm, upphandling