Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
MIKOM Located at Boxholm, Phone: 0142-581 45. .
MIKOM Reviewed by Jens Ljunggren Mikom har föreläsningar och kurser om hur man bäst kommunicerar miljöbudskapet - för att påverka chefer, medarbetare och medmänniskor. Vi genomför utvärderingar både formativt (under projekttiden) och summativt (efter genomfört projekt) för att… Mikom - Hjälper dig att kommunicera ut ditt miljöbudskap. Mikom har föreläsningar och kurser om hur man bäst kommunicerar miljöbudskapet - för att påverka chefer, medarbetare och medmänniskor. Vi genomför utvärderingar både formativt (under projekttiden) och summativt (efter genomfört projekt) för att stödja pågående projekt eller ge råd inför kommande projekt. Miljöfrågor fordrar samverkan. Mikom leder grupper för att skapa ett gott samarbete, formulera visioner och mål och komma fram till förslag på konkreta åtgärder. Vi coachar även kommuner i hållbarhetsarbetet! Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook