Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
STOCKHOLMS STAD - MILJÖBAROMETERN Located at Stockholm, Phone: 08-508 28 880. .
STOCKHOLMS STAD - MILJÖBAROMETERN Reviewed by Jens Ljunggren Stockholms miljöbarometer är ett kommunikationsverktyg för miljödata, miljömål och miljöarbete. På miljöbarometern redovisas mätvärden och analyser från stadens egen miljöövervakning, t.ex. fakta om miljötillståndet i luft, mark, vatten och… Stockholms stad - miljöbarometern - Information om miljömål och miljöarbete i Stockholm. Stockholms miljöbarometer är ett kommunikationsverktyg för miljödata, miljömål och miljöarbete. På miljöbarometern redovisas mätvärden och analyser från stadens egen miljöövervakning, t.ex. fakta om miljötillståndet i luft, mark, vatten och sediment. Här kan man också följa miljöarbetet inom miljöprogrammet och vattenprogrammet. Miljöbarometern används även internt för att ta fram Stockholms Miljö- och hälsoutredning - ett underlagsdokument för stadens miljömålsarbete, miljötillsyn och miljöövervakning. Syftet är dels att skapa insyn och delaktighet i stadens miljöarbete men också att strukturera miljödata och miljöinformation så att den kan användas i analyser, utredningar och vid uppföljning i Stadens integrerade ledningssystem (ILS). Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren