Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook
Produkt Klimatbetyg Mer info

ADDIVA

Smart Charger förvandlar motorvärmare till elbilsladdare

Addiva kombinerar ingenjörsverksamhet och IT. Vår elbilsladdare, Smart Charger är den perfekta lösningen för fastighetsägare. Vi använder befintliga elstolpar för motorvärmare och byter ut eluttaget till vår Smart Charger. Vilket möjliggör laddning av elbilar och motorvärmare i samma enhet. Varför bygga allt nytt när man inte behöver? Vi tycker det är smartare att använda redan befintlig…

Läs mer...


021-471 21 50
Västerås, Stockholm, Ludvika

ALSA KRAFT VÄRME KONSULT

Energilösningar i samarbete med kunden

Vi hjälper er med tekniska och ekonomiska utredningar där uppdragsgivaren får beslutsunderlag för dellösningar eller ett totalförslag på hur anläggningar ska utrustas och byggas för att uppnå optimal lönsamhet. ALSA genomför tekniska och tekniskt/ekonomiska utredningar vilka ligger till grund för exempelvis investeringsbeslut eller val av teknik. Ett viktigt område är förbättringar och…

Läs mer...


08-564 104 30
Bromma

AMPHITECH

Konsultföretag inom väg- och vattenbyggnadsteknik

Vi är ett företag som producerar tjänster inom teknikområdet, konstruktioner förlagda i eller inrymmande vatten, som broar, hamnar, dammar, tunnlar, reservoarer. Vårt specialområde är anläggningar i och under vatten. Våra ingenjörsmässiga undervattensinspektioner (ett 1000-tal objekt som referens) ger oss ett unikt underlag för skadediagnos och åtgärdsprojektering. Inspektion utförs av dykare…

Läs mer...


0583-143 80
Askersund

ANDERSSON & HULTMARK

Teknikkonsultföretag inom VVS- och energiteknik

Vi arbetar med projekteringsuppdrag, utredningar, kontroller och besiktningar inom hela VVS-området. Våra kunder finns inom både näringsliv och offentlig förvaltning och vår huvudsakliga marknad finns inom södra och mellersta Sverige. Inom företaget finns specialistkompetens bl.a. inom förnyelsebara och passiva energisystem, styr- och reglerteknik, solenergiteknik, drift- och underhållsteknik.

Läs mer...


031-704 25 00
Göteborg

ATON TEKNIKKONSULT

Energirådgivning, passivhus och teknikkonsult

ATONs verksamhet är inriktad på rådgivning om energieffektivisering, passivhus, driftanalys, energi- och miljöplanering. Passivhusanpassade produkter: Programhandlingar för passivhus. Mät- och utvärderingar. Företagsanpassad utbildning. Planeringsdokument för kommuner.

Läs mer...


070-343 92 12,
0708-49 12 87

Stockholm

BENGT DAHLGREN

Ledande teknikkonsult inom samhällsbyggnad

Bengt Dahlgren är en av Sveriges ledande teknikkonsulter utan bindningar till vare sig entreprenörer eller tillverkare. Vi är verksamt inom hela bygg- och förvaltningsprocessen, exempelvis miljöstatus och miljöcertifiering av byggnader. I Sverige står byggnadssektorn för ca 36% av den totala energianvändningen och därmed en stor klimat- och miljöpåverkan. Vi arbetar dagligen med de fyra…

Läs mer...


08-588 88 100
Flera orter

BYGGROS

Gröna tak från takterasser till sedumtak

Byggros erbjuder en totallösningar inom olika typer gröna tak allt från intensiva takterrasser till extensiva sedumtak. Vi har stor kunskap om att bygga, odla och använda gröna tak. Byggros har även egen odling av sedummattor i Tyskland samt Danmark med delvis skandinaviskt växtmaterial. Vänd dig till oss med offertförfrågningar så erbjuder vi dig kostnadseffektiva lösningar som förutom…

Läs mer...


0771-48 90 00
Kristianstad

CLEAN TECH REGION

Svensk miljöteknik

Framgång genom CleanTech riktar sig till företagare och näringslivsfrämjare som idag säljer, utvecklar och främjar cleantech (miljöteknik) system, produkter och tjänster eller har intresse att ta del av de 6000 miljarder de närmaste åren som kommer att investeras i hållbara och miljövänliga lösningar både i Sverige och internationellt.

Läs mer...


070-299 40 41
Sundsvall

COWI

Den naturliga samarbetspartnern

COWI AB är ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag och finns med över 900 anställda representerade på 14 kontor i Sverige. Vi tillhandahåller kvalificerade ingenjörstjänster till privata och offentliga aktörer inom industri och infrastruktur samt byggnad och fastighet både inom och utom landets gränser. COWI har en lång och gedigen erfarenhet av miljö-, risk- och säkerhetsfrågor. Vi har en…

Läs mer...


010-850 10 00
Flera orter

ELFOREST

Elektriska drivsystem för framtidens maskiner och arbetsfordon

Elforest Technologies utvecklar elektriska drivsystem för framtidens maskiner och arbetsfordon. Vi har mer än 10 års erfarenhet av utveckling av elektriska drivsystem, och har specialister inom bland annat programvaruutveckling, elektronik, mekanik, hydraulik och elhybridteknik. Vi kan hjälpa er med allt från analys/förstudie, konstruktion/systemdesign till montage och driftsättning av…

Läs mer...


073-046 65 10
Arnäsvall

EXPORTRÅDET (SWEDISH TRADE)

Vi hjälper svenska miljöteknikföretag exportera

Miljöteknik är en av de branscher som Exportrådet arbetar med i syfte att underlätta svenska företags internationalisering. Vi arbetar med ett nationellt nätverk av företag, myndigheter och organisationer inom avfallshantering, återvinning, förnybar energi samt luft-, vatten- och avloppsrening, där förnybar energi omfattar bioenergi, solenergi, vindkraft och energieffektivisering. Vi driver även…

Läs mer...


08-588 660 00
Stockholm

HELENIUS

En kvalificerad konsult med hela VVS-området

Helenius bedriver utifrån lagar, föreskrifter och affärsplan ett aktivt och systematiskt arbete för att infria samhällets och kundernas krav och förväntningar på effektiva, funktionella, robusta system, minskad miljöbelastning där energi är den största miljöpåverkande faktorn vi kan påverka genom olika systemlösningar och god arbetsmiljö. Vi levererar kvalitativa tjänster och förebygger negativ…

Läs mer...


08 - 625 22 00
Stockholm, Uppsala

MYFC® - FUEL CELLS

Revolutionizing Fuel Cell Power Source

No grid. No worry. We provide new power solutions in absence of grid. myFC is a cleantech company working with fuel cells and chargers. Our high performance hydrogen fuel cell chargers and low cost fuel cell components efficiently extend battery life of portable electronics from cell phones to laptops. myFC provides a reliable, affordable hydrogen fuel cell power source for on demand charging of…

Läs mer...


0730-700 402
Stockholm

NEWSEC

Vi erbjuder fastighetsägare energibesparande åtgärder

Vår vision är att bli en ledande aktör inom energi- och miljöhushållning, för en hållbar framtida global utveckling. Newsec Energy är det senaste tillskottet i Stronghold-koncernen. Vi erbjuder fastighetsägare lösningar med energibesparande åtgärder. Vanligtvis i form av energieffektiva bergvärmekonfigurationer där berget används som ett energilager för kyla och värme. Något som resulterar i…

Läs mer...


08-454 40 00
Stockholm

POWER CIRCLE

Förening för hållbar samhällsutveckling med elteknik

Elkraftringen, som verkar under varumärket, Power Circle, är en ideell förening som verkar för att elen och eltekniken stärker och stödjer en positiv och hållbar samhällsutveckling. Detta sker genom att svensk elkraftteknisk kompetens stärks, utvecklas, och får uppmärksamhet, samt genom aktiva insatser för att utveckla kompetensområdets fulla potential och genom insatser för att kommersialisera…

Läs mer...


070-319 48 33
Stockholm

REJLERS

Nyckelfärdiga solcellsanläggningar samt konsulttjänster

Med över 75 år i elkraftbranschen och hög kompetens inom kraft, byggnation, automation och energitjänster har Rejlers den erfarenhet och bredd som krävs för att ta sig an solcellsprojekt i alla storlekar. Rejlers kan som totalentreprenör projektera och uppföra nyckelfärdiga solcellsanläggningar från förstudie till besiktning. Vi erbjuder kompletta energitjänster med rapportering av…

Läs mer...


0771-78 00 00
Flera orter

SALTX TECHNOLOGY

SaltX – energy stored with salt

Think of it as a battery, but storing thermal energy rather than electricity

Läs mer...


08-794 03 70
Hägersten

SORUBIN

Energieffektiv luftning av industriella vattenprocesser

Sorubin erbjuder den nya generationen av energieffektiv luftning till vattenprocesser på industriell nivå. Våra luftare har mycket låga livscykelkostnader vid både ny- och efterinstallation. Vi sysslar med avloppsvatten, lakvatten och dricksvatten. Sorubin verkar aktivt för en varaktig och hållbar utveckling genom att minimera företagets miljöpåverkan samt ställa samma krav på våra partners och…

Läs mer...


090-205 77 89
Umeå

STOCKHOLM CLEANTECH

Regional samverkan för mer miljöaffärer

Stockholm Cleantech är ett nätverk för miljöteknikföretag i Stockholm och Mälardalsregionen. Stockholm Cleantech startades 2005 för att öka samverkan mellan företag, forskare och offentliga aktörer inom tillväxtområdet miljöteknik.

Läs mer...


010-788 65 00
Stockholm

SUSTAINABLE BUSINESS HUB

Vi hjälper skånska miljö- och energiföretag

Sustainable Business Hub är ett nätverk som hjälper företag med verksamhet inom miljö- och energiområdet att öka sin konkurrenskraft och utveckla sina affärer, i Sverige och på exportmarknaden. Vårt uppdrag är att skapa jobb och tillväxt i Skåne. Det gör vi genom att hjälpa ditt miljöteknikföretag att utvecklas. Kom med i något av våra kluster eller delta i våra exportsatsningar. Om du behöver…

Läs mer...


040-628 51 30
Malmö

SUSTAINABLE INNOVATION

Centrum för energieffektivisering

Sustainable Innovation i Sverige AB (Sust) är ett nationellt centrum för energieffektivisering i vardagslivet. Huvudsyftet är att utvecklinga svenskt näringsliv genom kommersialisering av ny teknik. Vara en innovationsarena för utveckling av energieffektiva produkter och tjänster riktade mot massmarknad och för avknoppning av nya företag. Driva projekt för energieffektiv användning av befintliga…

Läs mer...


070-645 37 56
Stockholm

SVENSK MILJÖTEKNIK

Kostnadseffektiva avfallslösningar

Svensk Miljöteknik är ett företag som står för kostnadseffektiva avfallslösningar i Sverige och Norden. Våra avfallslösningar är moderna, miljöriktiga, flexibla, tidsbesparande och användarvänliga. Vi kostnadseffektiviserar generellt varje företags avfallshantering med 20-40% men i flera fall har vi reducerat företags avfallskostnader med 50-75%. Svensk Miljötekniks kunder finns inom de flesta…

Läs mer...


08-627 01 25
Bromma

SWECO

Sustainable engineering and design

Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. I Sweco samverkar ingenjörer, arkitekter och miljöexperter för att bidra till ett säkrare, mer miljövänligt och växande samhälle. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina ambitioner genom att erbjuda kvalificerade tekniska konsulttjänster inom en rad områden. Resultatet är ett hållbart samhälle,…

Läs mer...


08-695 60 00
Hela landet

TYRÉNS

Vi skapar framtidens hållbara lösningar

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling. Tyréns har upprättat rutiner för att i sin uppdragsverksamhet medvetandegöra projektens miljöpåverkan och genom materialval och val av tekniska lösningar bidra till en hållbar utveckling av miljön.

Läs mer...


010-452 20 00
Hela landet

WATRECO

Miljöeffektiva lösningar med energibesparing som följd

Watreco är ett cleantech-företag som levererar miljöeffektiva lösningar för inblandning och avgasning av exempelvis luft med energibesparing som följd. Detta genererar ett ökat värde för våra kunder och för miljön. Vår fokus ligger på att leverera energibesparande och hållbara lösningar till marknaden. Vi utgår från kundbehoven i kombination med vår patenterade Vortexgenerator. Vår målsättning är…

Läs mer...


040-631 84 70
Malmö

WSP SVERIGE

Kvalificerade konsulttjänster för samhälle och miljö

WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. WSP finns i 35 länder. I Sverige har vi mer än 2000 medarbetare. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag.

Läs mer...


08-688 6000
Hela landet

ABB

Läs mer...


Flera orter

AIRWATERGREEN

Läs mer...


Uppsala

ALPHA SOLUTIONS

Läs mer...


Göteborg

APR TECHNOLOGIES

Läs mer...


Enköping

AXON MILJÖTEKNIK

Läs mer...


Sala

B&W MEGTEC

Läs mer...


Göteborg

BATTERYLOOP

Läs mer...


Göteborg

BIOTERIA

Läs mer...


Täby

CAREX

Läs mer...


Höllviken

CLEANTECH SCANDINAVIA

Läs mer...


Lund

CLIMAT80

Läs mer...


Malmö, Lund, Helsingborg

EKOLIGENS

Läs mer...


Johanneshov

ENERGIFORSK

Läs mer...


Stockholm

ENERSIZE

Läs mer...


Lund

ENERWEX

Läs mer...


Växjö

ENZYMEX MILJÖTEKNIK

Läs mer...


Göteborg

FORSKNINGSRÅDET FORMAS

Läs mer...


Stockholm

GREENCHARGE

Läs mer...


Växjö

MIMBLY

Läs mer...


Göteborg

MODVION

Läs mer...


Göteborg

NILAN

Läs mer...


Lund

NILAR

Läs mer...


Täby

NIRAS

Läs mer...


Norrköping

PAPER PROVINCE

Läs mer...


Karlstad

PLASTREK

Läs mer...


Knivsta

RIPASSO ENERGY

Läs mer...


Västra Frölunda

SALLY R

Läs mer...


Västerås

SCHNEIDER-ELETRIC

Läs mer...


Hela Sverige

SEELUTION

Läs mer...


Hisings Backa, Kristinehamn

SPINDYE

Läs mer...


Stockholm

SVENSKA ROTOR MASKINER

Läs mer...


Stockholm

SWEDISH CLEANTECH

Läs mer...


Stockholm

TREEWELL

Läs mer...


Norrtälje

VEG TECH

Läs mer...


Vislanda, Stockholm

VILOKAN

Läs mer...


Strömstad

VINNERGI

Läs mer...


Linköping

WIKSTRÖM

Läs mer...


Göteborg, Falkenberg, Kinna

ÅF KONSULT

Läs mer...


Stockholm

Ta gärna en titt på sida 1!