Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
BENGT DAHLGREN Located at Flera orter, Phone: 08-588 88 100. .
BENGT DAHLGREN Reviewed by Jens Ljunggren Bengt Dahlgren är en av Sveriges ledande teknikkonsulter utan bindningar till vare sig entreprenörer eller tillverkare. Vi är verksamt inom hela bygg- och förvaltningsprocessen, exempelvis miljöstatus och miljöcertifiering av byggnader. I Sverige… Bengt dahlgren - Ledande teknikkonsult inom samhällsbyggnad. Bengt Dahlgren är en av Sveriges ledande teknikkonsulter utan bindningar till vare sig entreprenörer eller tillverkare. Vi är verksamt inom hela bygg- och förvaltningsprocessen, exempelvis miljöstatus och miljöcertifiering av byggnader. I Sverige står byggnadssektorn för ca 36% av den totala energianvändningen och därmed en stor klimat- och miljöpåverkan. Vi arbetar dagligen med de fyra dominerande miljöcertifieringarna på den svenska marknaden, nämligen Miljöbyggnad, Greenbuilding, LEAD och BREEAM. Vi tar på oss rollen som energi- eller miljösamordnare och koordinerar energi- och miljöfrågor under ny- eller ombyggnadsprocessen. Detta innebär att vi samarbetar med och ger energistöd åt arkitekt, byggnadskonstruktör, vvs-, el- och belysningskonstruktör, beställare och byggherre. Vi fungerar som spindel i nätet, hjälper till att hitta energiriktiga lösningar, att miljöriktiga material används och ser till att alla energirelaterade frågor lyfts samt att uppsatta mål avseende energi-/miljöprestanda uppfylls och efterlevs. Vår breda kompetens och vårt stora utbud av tjänster gör att vi kan erbjuda kundnära helhetslösningar genom hela processen. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

BENGT DAHLGREN

Ledande teknikkonsult inom samhällsbyggnad

Bengt Dahlgren är en av Sveriges ledande teknikkonsulter utan bindningar till vare sig entreprenörer eller tillverkare. Vi är verksamt inom hela bygg- och förvaltningsprocessen, exempelvis miljöstatus och miljöcertifiering av byggnader.

I Sverige står byggnadssektorn för ca 36% av den totala energianvändningen och därmed en stor klimat- och miljöpåverkan. Vi arbetar dagligen med de fyra dominerande miljöcertifieringarna på den svenska marknaden, nämligen Miljöbyggnad, Greenbuilding, LEAD och BREEAM.

Vi tar på oss rollen som energi- eller miljösamordnare och koordinerar energi- och miljöfrågor under ny- eller ombyggnadsprocessen. Detta innebär att vi samarbetar med och ger energistöd åt arkitekt, byggnadskonstruktör, vvs-, el- och belysningskonstruktör, beställare och byggherre. Vi fungerar som spindel i nätet, hjälper till att hitta energiriktiga lösningar, att miljöriktiga material används och ser till att alla energirelaterade frågor lyfts samt att uppsatta mål avseende energi-/miljöprestanda uppfylls och efterlevs.

Vår breda kompetens och vårt stora utbud av tjänster gör att vi kan erbjuda kundnära helhetslösningar genom hela processen.


Kategorier: Bergvärme, Bygg, Energibesparing, Energideklarationer, Energirådgivning, Miljökonsulter, Solenergi

Nyckelord: -

 facebook.com/BENGT DAHLGREN