Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
AXON MILJÖTEKNIK Located at Sala, Phone: 0224-296 30. .
AXON MILJÖTEKNIK Reviewed by Jens Ljunggren Axon Miljöteknik AB tillverkar och utvecklar filtersystem för att rena jord och vatten från olja och tungmetaller. Vi har vidareutvecklat världens äldsta och mest beprövade filter, nämligen torvmossen till ett högteknologiskt filtersystem.… Axon miljöteknik - Tekniska lösningar för miljön på ett naturligt sätt. Axon Miljöteknik AB tillverkar och utvecklar filtersystem för att rena jord och vatten från olja och tungmetaller. Vi har vidareutvecklat världens äldsta och mest beprövade filter, nämligen torvmossen till ett högteknologiskt filtersystem. Basprodukten är Axon Miljöfilter©, ett naturmaterialfilter i första hand tänkt att förhindra utsläpp av förorenat vatten i mark, men det kan även användas vid sanering av redan förorenad mark. Vi arbetar oftast med transformatorolja, diesel, motorolja, hydraulolja osv. Vi hyr även ut vattenbehandlingsutrustning för akuta föroreningar av diesel eller olja. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook