Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
TYRÉNS Located at Hela landet, Phone: 010-452 20 00. .
TYRÉNS Reviewed by Jens Ljunggren Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling. Tyréns har upprättat rutiner för att i sin… Tyréns - Vi skapar framtidens hållbara lösningar. Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling. Tyréns har upprättat rutiner för att i sin uppdragsverksamhet medvetandegöra projektens miljöpåverkan och genom materialval och val av tekniska lösningar bidra till en hållbar utveckling av miljön. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook