Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
HELENIUS Located at Stockholm, Uppsala, Phone: 08 - 625 22 00. .
HELENIUS Reviewed by Jens Ljunggren Helenius bedriver utifrån lagar, föreskrifter och affärsplan ett aktivt och systematiskt arbete för att infria samhällets och kundernas krav och förväntningar på effektiva, funktionella, robusta system, minskad miljöbelastning där energi är den… Helenius - En kvalificerad konsult med hela VVS-området. Helenius bedriver utifrån lagar, föreskrifter och affärsplan ett aktivt och systematiskt arbete för att infria samhällets och kundernas krav och förväntningar på effektiva, funktionella, robusta system, minskad miljöbelastning där energi är den största miljöpåverkande faktorn vi kan påverka genom olika systemlösningar och god arbetsmiljö. Vi levererar kvalitativa tjänster och förebygger negativ miljöpåverkan ur energisynpunkt, vilket skapar långsiktiga relationer med såväl kunder som leverantörer. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook