Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
POWER CIRCLE Located at Stockholm, Phone: 070-319 48 33. .
POWER CIRCLE Reviewed by Jens Ljunggren Elkraftringen, som verkar under varumärket, Power Circle, är en ideell förening som verkar för att elen och eltekniken stärker och stödjer en positiv och hållbar samhällsutveckling. Detta sker genom att svensk elkraftteknisk kompetens stärks,… Power circle - Förening för hållbar samhällsutveckling med elteknik. Elkraftringen, som verkar under varumärket, Power Circle, är en ideell förening som verkar för att elen och eltekniken stärker och stödjer en positiv och hållbar samhällsutveckling. Detta sker genom att svensk elkraftteknisk kompetens stärks, utvecklas, och får uppmärksamhet, samt genom aktiva insatser för att utveckla kompetensområdets fulla potential och genom insatser för att kommersialisera ny teknik och i övrigt för att främja och utveckla elkraftteknikens roll och ställning i samhället. Power Circle sammanför aktörer från näringslivet, forsknings- och utvecklingsområdet, den akademiska världen och myndigheter. Föreningen har ett 30-tal medlemsföretag som på olika sätt har koppling till den elkrafttekniska branschen. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook