Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
BIOGAS ÖST Located at Uppsala, Phone: 0733-97 06 25. .
BIOGAS ÖST Reviewed by Andreas Sandmon Biogas Öst är en regional plattform som genom samverkan mellan olika aktörer ska påverka och förbättra förutsättningarna för biogas i regionen och bidra till att satta miljömål uppnås. Det långsiktiga målet för regionen, som innefattar Uppsala,… Biogas öst - Klimatsmart regional samverkan. Biogas Öst är en regional plattform som genom samverkan mellan olika aktörer ska påverka och förbättra förutsättningarna för biogas i regionen och bidra till att satta miljömål uppnås. Det långsiktiga målet för regionen, som innefattar Uppsala, Stockholms, Västmanlands, Södermanlands, Örebro och Östergötlands län, är att minst 10 procent av drivmedlen är biogas år 2030. Genom Biogas Öst kan vi gemensamt skapa en framgångsrik grön marknad som leder till nya jobb och minskade utsläpp. Vårt arbete kommer även att bidra till att lösa avfallsproblem, stimulera produktionen av andra miljövänliga produkter som biogödsel och flytande koldioxid samt skapa försörjningstrygghet. En satsning, många goda resultat. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier