Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
SUNPINE Located at Piteå, Phone: 0911-23 28 00. .
SUNPINE Reviewed by Andreas Sandmon Världens första produktionsanläggning för tillverkning av förnyelsebara drivmedel baserade på tallolja, en biprodukt från pappersindustrin. Den planerade produktionsvolymen av råtalldiesel motsvarar bränslebehovet för 100.000 dieselfordon som kör i… Sunpine - Tallolja blir talldiesel. Världens första produktionsanläggning för tillverkning av förnyelsebara drivmedel baserade på tallolja, en biprodukt från pappersindustrin. Den planerade produktionsvolymen av råtalldiesel motsvarar bränslebehovet för 100.000 dieselfordon som kör i genomsnitt 1000 mil per år. Produktion av råtalldiesel konkurrerar inte med produktion eller konsumtion av matprodukter. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Andreas Sandmon

Dela på Facebook