Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
GREENIT Located at Stockholm, Phone: 08-556 00 185. .
GREENIT Reviewed by Jens Ljunggren GreenIT är ett kunskapsföretag med bred kompetens och erfarenhet inom området hållbar utveckling. Det handlar om miljömässig-, social-och ekonomisk hållbarhet, där vi hjälper våra kunder att driva ett affärsmässigt resultatinriktat arbete. GreenITs… Greenit - IT gör ditt företag grönare. GreenIT är ett kunskapsföretag med bred kompetens och erfarenhet inom området hållbar utveckling. Det handlar om miljömässig-, social-och ekonomisk hållbarhet, där vi hjälper våra kunder att driva ett affärsmässigt resultatinriktat arbete. GreenITs affärsidé är att koppla ihop IT och miljö, det vill säga att visa på de miljöfördelar man kan nå genom att använda modern informationsteknik. GreenIT är ett klimatneutralt företag! Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook