Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
NETHOUSE Located at Flera orter, Phone: 019-16 40 00. .
NETHOUSE Reviewed by Jens Ljunggren Nethouse levererar lösningar i nära samarbete med uppdragsgivare både i näringslivet och den offentliga sektorn. Vi är både IT- och verksamhetskonsulter och vi arbetar med beprövade metoder för att förverkliga de möjligheter som IT erbjuder. Vi… Nethouse - Nethouse - en lönsam relation som kan Grön IT. Nethouse levererar lösningar i nära samarbete med uppdragsgivare både i näringslivet och den offentliga sektorn. Vi är både IT- och verksamhetskonsulter och vi arbetar med beprövade metoder för att förverkliga de möjligheter som IT erbjuder. Vi bygger vår verksamhet på fyra kärnvärden, engagemang, kompetens, ödmjukhet och lönsamhet. Genom att följa kärnvärdena i vårt dagliga arbete ska vi leva upp till vår devis: Nethouse - en lönsam relation. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook