Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
MISTRA Located at Stockholm, Phone: 08-791 10 27. .
MISTRA Reviewed by Jens Ljunggren Världen står inför stora utmaningar kopplade till vår miljö och hur vi människor använder naturresurser och påverkar vår omgivning. Mistra är en stiftelse som spelar en aktiv roll i att möta dessa utmaningar genom att investera i miljöstrategisk… Mistra - Stiftelse för miljöstrategisk forskning. Världen står inför stora utmaningar kopplade till vår miljö och hur vi människor använder naturresurser och påverkar vår omgivning. Mistra är en stiftelse som spelar en aktiv roll i att möta dessa utmaningar genom att investera i miljöstrategisk forskning som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Det sker genom att investera i satsningar där forskare i samverkan med användare löser viktiga miljöproblem. Mistra är en aktiv forskningsfinansiär. Vi säkrar att alla våra insatser ger samhällsnytta i form av en god livsmiljö och att användarna utvecklar nya produkter, tjänster och arbetsmetoder för att möta samhällets miljöutmaningar. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren