Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
GREENPEACE GRÖN ELEKTRONIK Located at Stockholm, Phone: 08-702 70 70. .
GREENPEACE GRÖN ELEKTRONIK Reviewed by Gita Ljunggren Greenpeace guide rankar ledande företag inom mobiltelefoni, TV- och PC-tillverkare utifrån hur deras arbete med att reducera sin påverkan på klimat och miljö ser ut. Kategorierna är: energi, gröna produkter och hållbar verksamhet. Den primära… Greenpeace grön elektronik - Gudie to greener electronics 2017. Greenpeace guide rankar ledande företag inom mobiltelefoni, TV- och PC-tillverkare utifrån hur deras arbete med att reducera sin påverkan på klimat och miljö ser ut. Kategorierna är: energi, gröna produkter och hållbar verksamhet. Den primära målsättningen är att få företagen att 1) minska utsläppen genom energieffektivisering, använda förnybar energi och bättre energipolicy. 2) Göra grönare och mer effektiva produkter som varar längre och är fria från farliga miljögifter. 3) Reducera miljöpåverkan i hela produktionskedjan från användning av energi och material till återtagande av färdiganvända produkterna. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Gita Ljunggren

Dela på Facebook