Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
SVENSKA KYRKAN Located at Uppsala, Phone: 018-16 96 00. .
SVENSKA KYRKAN Reviewed by Jens Ljunggren Act Svenska kyrkan värnar skapelsen och försvarar alla människors rätt till ett värdigt liv. Grundläggande trygghet, jämställdhet och klimaträttvisa är en förutsättning för en hållbar värld. När människor kan arbeta och klara sig på sin inkomst… Svenska kyrkan - Försörjning och klimaträttvisa. Act Svenska kyrkan värnar skapelsen och försvarar alla människors rätt till ett värdigt liv. Grundläggande trygghet, jämställdhet och klimaträttvisa är en förutsättning för en hållbar värld. När människor kan arbeta och klara sig på sin inkomst skapas självförtroende och framtidstro. Act Svenska kyrkan arbetar för rättvisa och hållbara försörjningsmöjligheter för människor som lever i utsatthet, fattigdom och i klimatnödläge. Det kan handla om utbildningar i hållbart jordbruk, distribution av tåligare grödor och skapandet av spargrupper som ger deltagarna större ekonomisk frihet. Arbetet genomförs tillsammans med lokala kyrkor och samarbetspartner för att stärka människors egna möjligheter till försörjning. Samtidigt ställer Act Svenska kyrkan krav på makthavare att förverkliga rätten till social trygghet och klimaträttvisa globalt. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook