Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
SOTENÄS SYMBIOSCENTRUM Located at Kungshamn, Phone: 0761-48 45 41. .
SOTENÄS SYMBIOSCENTRUM Reviewed by Jens Ljunggren Vi är ett innovativt nav i en miljö där det mänskliga mötet utgör grunden för omställningen till en cirkulär ekonomi. Med havet som utgångspunkt stärker vi det befintliga näringslivet och skapar möjligheter för nya miljöfrämjande affärsverksamheter.… Sotenäs symbioscentrum - Vi ska vara en ledande inom maritim utveckling. Vi är ett innovativt nav i en miljö där det mänskliga mötet utgör grunden för omställningen till en cirkulär ekonomi. Med havet som utgångspunkt stärker vi det befintliga näringslivet och skapar möjligheter för nya miljöfrämjande affärsverksamheter. I naturen finns inget avfall, allt som produceras fungerar som råvara för en annan organism. Naturens olika aktörer agerar i symbios med optimalt resursutnyttjande som resultat. När Kommuner, näringsliv, akademi och andra organisationer kan arbeta tillsammans i så kallad Industriell Symbios är de gemensamma fördelarna större än summan av de enskilda. Utbytet kan handla om material, energi, information eller tjänster. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier