Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
GREENTIME Located at Stockholm, Phone: 070-359 19 57. .
GREENTIME Reviewed by Jens Ljunggren Greentime erbjuder miljö- och hållbarhetsexpertis till aktörer inom besöksnäringen. Vår vision är en hållbar besöksnäring. Vi hjälper evenemangsarrangörer, konferensverksamheter, hotell och eventbolag med sitt miljö- och hållbarhetsarbete. Genom… Greentime - Miljö- och hållbarhetsexpert inom besöksnäringen. Greentime erbjuder miljö- och hållbarhetsexpertis till aktörer inom besöksnäringen. Vår vision är en hållbar besöksnäring. Vi hjälper evenemangsarrangörer, konferensverksamheter, hotell och eventbolag med sitt miljö- och hållbarhetsarbete. Genom att arbeta aktivt med hållbarhetsfrågorna skapas mervärden för deltagare, besökare och medarbetare och samtidigt ställer partners och besökare allt högre krav. Hållbarhetsfrågorna är komplexa och det är ofta svårt att veta var man ska börja och hur man ska kommunicera sitt arbete. Här kommer Greentime in i bilden, med vår kompetens i miljö- och hållbarhetsfrågor. Vi håller även föreläsningar och arrangerar egna konferenser med fokus på hållbarhet inom besöksnäringen. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier