Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
LÖGENS KVARN Located at Lysekil, Phone: 0523-66 03 17. .
LÖGENS KVARN Reviewed by Jens Ljunggren Lögens Kvarn började odla ekologiskt i mitten av 1980-talet. Hög kvalitet är vårt främsta ledord i både odling och mjölproduktion. För att uppnå bästa resultat arbetar vi småskaligt och omsorgsfullt. Självklart är allt ekologiskt! Vår grundtanke är… Lögens kvarn - 100% ekologiskt sedan mitten av 1980-talet. Lögens Kvarn började odla ekologiskt i mitten av 1980-talet. Hög kvalitet är vårt främsta ledord i både odling och mjölproduktion. För att uppnå bästa resultat arbetar vi småskaligt och omsorgsfullt. Självklart är allt ekologiskt! Vår grundtanke är närproduktion, dvs vi anser att det vi producerar här i kvarnen också i huvudsak ska konsumeras i närområdet. Dessutom är det viktigt för oss att vi själva producerar den spannmål som vi mal till mjöl. Detta innebär förstås en begränsning för tillväxten, men vår avsikt är att låta malningsprocessen vara så hantverksmässig som den är idag och att vi bevarar känslan för de olika spannmålsslagens specifika egenskaper både som kvarnråvara och som färdig mjölprodukt. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier