Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
NATURARVET Located at Sparreholm, Phone: 070-648 47 89. .
NATURARVET Reviewed by Jens Ljunggren Vill hjälpa till att rädda gammelskog i Sverige och därmed förbättra klimat och miljö? Det behöver inte kosta dig mer än ett klick! Du kan också köpa din egen gammelskog eller bli skogsfadder. Naturarvet är en insamlingsstiftelse med syfte att… Naturarvet - Räddar svensk gammelskog. Vill hjälpa till att rädda gammelskog i Sverige och därmed förbättra klimat och miljö? Det behöver inte kosta dig mer än ett klick! Du kan också köpa din egen gammelskog eller bli skogsfadder. Naturarvet är en insamlingsstiftelse med syfte att förvärva skogsmark med skyddsvärd gammal skog med ändamål att skydda dess hotade djur- och växtarter, samt att i övrigt gynna forskning, friluftsliv, turism för nuvarande och framtida generationer. Vår vision är att alla Sveriges djur- och växtarter som är beroende av gammal skog skall leva i en trygg livsmiljö i livskraftiga bestånd. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook