Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
WOOLLY BEAR Located at Karlstad, Phone: 0730-31 42 01. .
WOOLLY BEAR Reviewed by Gita Ljunggren Woolly Bear riktar sig till oss som alltid vill vara välklädda utan att riktigt behöva anstränga sig. Vi föredrar en klassiskt klädd stil med modern prägel som gör att man känner sig bekväm och avslappnat välklädd i de flesta situationer. Sa jag att… Woolly bear - 100% ekologiska kläder. Woolly Bear riktar sig till oss som alltid vill vara välklädda utan att riktigt behöva anstränga sig. Vi föredrar en klassiskt klädd stil med modern prägel som gör att man känner sig bekväm och avslappnat välklädd i de flesta situationer. Sa jag att det är ekologiskt? Det är självklart ekologiskt. Alla våra kollektioner tillverkas uteslutande i naturmaterial. Woolly Bear verkar för en bättre miljö och global hållbar utveckling. Detta efterlevs genom att ständigt värdera det vi, och våra samarbetsparter, gör utifrån dess miljöpåverkan. Vi bedriver ett aktivt uppmuntrans- och påverkansarbete mot konsumenter. Målet är att vara marknadsledande inom textilbranschen vad gäller miljö och hållbarhet. Vid val av leverantörer ställer vi förutom våra specifika miljökrav också sociala krav i enlighet med FN:s “Global Compact” principer. Precis som vårt mål att påverka marknaden är syftet med vårt lokala miljöarbete att på olika sätt bidra till en mer hållbar samhällsutveckling. Detta sker genom ett större ansvarstagande för, och arbete med, att minska miljöbelastningen från verksamheten. Till grund för miljöarbetet inrikes och utrikes ligger gällande svensk miljölagstiftning och Naturvårdsverkets riktlinjer för miljöledningsarbete. Genom ett systematiskt och konsekvent miljöarbete visar Woolly Bear trovärdighet och långsiktigt ansvarstagande gentemot konsumenter, medarbetare och det omgivande samhället. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Gita Ljunggren

Dela på Facebook

WOOLLY BEAR

100% ekologiska kläder

Woolly Bear riktar sig till oss som alltid vill vara välklädda utan att riktigt behöva anstränga sig. Vi föredrar en klassiskt klädd stil med modern prägel som gör att man känner sig bekväm och avslappnat välklädd i de flesta situationer. Sa jag att det är ekologiskt? Det är självklart ekologiskt. Alla våra kollektioner tillverkas uteslutande i naturmaterial.

Woolly Bear verkar för en bättre miljö och global hållbar utveckling. Detta efterlevs genom att ständigt värdera det vi, och våra samarbetsparter, gör utifrån dess miljöpåverkan. Vi bedriver ett aktivt uppmuntrans- och påverkansarbete mot konsumenter. Målet är att vara marknadsledande inom textilbranschen vad gäller miljö och hållbarhet. Vid val av leverantörer ställer vi förutom våra specifika miljökrav också sociala krav i enlighet med FN:s “Global Compact” principer.

Precis som vårt mål att påverka marknaden är syftet med vårt lokala miljöarbete att på olika sätt bidra till en mer hållbar samhällsutveckling. Detta sker genom ett större ansvarstagande för, och arbete med, att minska miljöbelastningen från verksamheten.

Till grund för miljöarbetet inrikes och utrikes ligger gällande svensk miljölagstiftning och Naturvårdsverkets riktlinjer för miljöledningsarbete. Genom ett systematiskt och konsekvent miljöarbete visar Woolly Bear trovärdighet och långsiktigt ansvarstagande gentemot konsumenter, medarbetare och det omgivande samhället.


Kategorier: Kläder

Nyckelord: -

 facebook.com/WOOLLY BEAR