Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
SVERIGES EKOKOMMUNER Located at Hela landet, Phone: 0455-30 32 83. .
SVERIGES EKOKOMMUNER Reviewed by Jens Ljunggren Sveriges Ekokommuner arbetar för att Sveriges alla kommuner ska bli hållbara. Det är en ideell förening som bildades 1995. Då bestod den av en handfull kommuner men sedan dess har föreningen vuxit och nu finns det 84 st ekokommuner.… Sveriges ekokommuner - Stöd och hjälp i ekologisk hållbar samhällsplanering. Sveriges Ekokommuner arbetar för att Sveriges alla kommuner ska bli hållbara. Det är en ideell förening som bildades 1995. Då bestod den av en handfull kommuner men sedan dess har föreningen vuxit och nu finns det 84 st ekokommuner. Medlemskommunerna representeras av en tjänsteman och en politiker i ledande ställning vilket innebär att de strategiska hållbarhetsfrågorna lyfts upp i kommunernas högsta ledning. Inom föreningen utbyter både politiker och tjänstemän erfarenheter och lär av varandras goda exempel. Detta gör vi t ex genom vår hemsida, möten och utbildningar. Genom våra gemensamma nyckeltal följer vi upp att utvecklingen i medlemskommunerna går mot en hållbar utveckling. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier