Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
MILJÖFORDON.SE Located at Stockholm, Göteborg, Malmö, Phone: . .
MILJÖFORDON.SE Reviewed by Jens Ljunggren Miljöfordon.se är en nationell informationstjänst om miljöfordon och bränslen. Webbplatsen startade 1999 och är idag ledande informationskälla för miljöfordonsköpare i Sverige. Här hittar du fakta om miljöklassade personbilar, lätta transportfordon… Miljöfordon.se - Sveriges portal för miljöbilar. Miljöfordon.se är en nationell informationstjänst om miljöfordon och bränslen. Webbplatsen startade 1999 och är idag ledande informationskälla för miljöfordonsköpare i Sverige. Här hittar du fakta om miljöklassade personbilar, lätta transportfordon och tunga lastbilar, miljöbränslen samt regler och förmåner för miljöbilar. Syftet med miljofordon.se är att sprida kunskap och produktneutral information om miljöfordon, bränslen och allt annat som har betydelse för den som vill köpa och köra miljöfordon. Sajten ska underlätta för fordonsköpare att välja miljöanpassade produkter och hitta miljöanpassade drivmedel. Webbplatsen drivs av miljöförvaltningen i Stockholm och miljöförvaltningen samt gatukontoret i Malmö. Data om bilarna uppdateras kontinuerligt av företaget Autonet. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook