Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
ATRAX ENERGI & MILJÖ Located at Stockholm, Phone: 070-716 28 21. .
ATRAX ENERGI & MILJÖ Reviewed by Lars Andrén Vi har en bred kompetens inom miljöområdet och erbjuder företag hjälp med strategiskt miljöarbete, tillståndsärenden och MKB, egenkontroll, myndighets- och mediekontakter, förhandlingar m m. Vi genomför miljökonsekvens-beskrivningar,… Atrax energi & miljö - Strategisk energi- och miljörådgivning. Vi har en bred kompetens inom miljöområdet och erbjuder företag hjälp med strategiskt miljöarbete, tillståndsärenden och MKB, egenkontroll, myndighets- och mediekontakter, förhandlingar m m. Vi genomför miljökonsekvens-beskrivningar, miljöutredningar, miljöutbildningar, miljöriskanalyser, miljörevision och anläggnings-besiktning. Vi åtar oss också att leda och samordna miljöarbetet vid anläggnings- och infrastrukturprojekt. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Lars Andrén

Dela på Facebook