Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
EKOMATCENTRUM Located at Sigtuna, Phone: 08-582 444 24, 08-779 59 29. .
EKOMATCENTRUM Reviewed by Gita Ljunggren EkoMatCentrum är ett resurscentrum för hållbarhetsfrågor där viktiga komponenter är klimat, miljö och ekologi. Vi riktar oss till livsmedelsmarknadens alla aktörer. Specialområdet är restaurang- och storhushållssektorn. Föreningens främsta syfte är… Ekomatcentrum - Informationscentrum för ekologiska produkter. EkoMatCentrum är ett resurscentrum för hållbarhetsfrågor där viktiga komponenter är klimat, miljö och ekologi. Vi riktar oss till livsmedelsmarknadens alla aktörer. Specialområdet är restaurang- och storhushållssektorn. Föreningens främsta syfte är att verka för en bättre miljö och hållbara produktionsmetoder på lång och kort sikt. Föreningen verkar genom att sprida information om miljö, klimat och ekologiska produkter och därmed bidra till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Gita Ljunggren

Dela på Facebook