Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
BENGT DAHLGREN Located at Flera orter, Phone: 08-588 88 100. .
BENGT DAHLGREN Reviewed by Jens Ljunggren Bengt Dahlgren är en av Sveriges ledande teknikkonsulter utan bindningar till vare sig entreprenörer eller tillverkare. Vi är verksamt inom hela bygg- och förvaltningsprocessen, exempelvis miljöstatus och miljöcertifiering av byggnader. I Sverige… Bengt dahlgren - Ledande teknikkonsult inom samhällsbyggnad. Bengt Dahlgren är en av Sveriges ledande teknikkonsulter utan bindningar till vare sig entreprenörer eller tillverkare. Vi är verksamt inom hela bygg- och förvaltningsprocessen, exempelvis miljöstatus och miljöcertifiering av byggnader. I Sverige står byggnadssektorn för ca 36% av den totala energianvändningen och därmed en stor klimat- och miljöpåverkan. Vi arbetar dagligen med de fyra dominerande miljöcertifieringarna på den svenska marknaden, nämligen Miljöbyggnad, Greenbuilding, LEAD och BREEAM. Vi tar på oss rollen som energi- eller miljösamordnare och koordinerar energi- och miljöfrågor under ny- eller ombyggnadsprocessen. Detta innebär att vi samarbetar med och ger energistöd åt arkitekt, byggnadskonstruktör, vvs-, el- och belysningskonstruktör, beställare och byggherre. Vi fungerar som spindel i nätet, hjälper till att hitta energiriktiga lösningar, att miljöriktiga material används och ser till att alla energirelaterade frågor lyfts samt att uppsatta mål avseende energi-/miljöprestanda uppfylls och efterlevs. Vår breda kompetens och vårt stora utbud av tjänster gör att vi kan erbjuda kundnära helhetslösningar genom hela processen. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier