Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
ÄFAB Located at Lidköping, Phone: 0510-262 35. .
ÄFAB Reviewed by Jens Ljunggren ÄFAB ägnar sig åt miljö- och resurshushållning, med tyngdpunkt lagd på bioenergifrågor. Företaget är därmed att betrakta som ett nationellt- och regionalt utvecklingsbolag för både små och stora företag i nära samverkan med både myndigheter,… äfab - Allt inom bioenergi och förbränningsteknik. ÄFAB ägnar sig åt miljö- och resurshushållning, med tyngdpunkt lagd på bioenergifrågor. Företaget är därmed att betrakta som ett nationellt- och regionalt utvecklingsbolag för både små och stora företag i nära samverkan med både myndigheter, universitet/ högskolor och konsument-intressen. Äfab har idag ett nära samarbete med flertalet av marknadens tillverkande företag inom ved-, spannmål- och pelletseldningsteknik. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook