Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
WESTANDER PR Located at Stockholm, Phone: 08-464 96 50. .
WESTANDER PR Reviewed by Jens Ljunggren Westander hjälper företag och organisationer att få publicitet och/eller påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler blir aktiva samhällsaktörer. Vi vill bidra till en hållbar utveckling. Målet är därför att vår verksamhet ska genomsyras… Westander pr - Engagemang, öppenhet, effektivitet och handling. Westander hjälper företag och organisationer att få publicitet och/eller påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler blir aktiva samhällsaktörer. Vi vill bidra till en hållbar utveckling. Målet är därför att vår verksamhet ska genomsyras av miljömedvetenhet. Vi söker även aktivt uppdrag som bidrar till minskad klimatpåverkan, vi reser så miljövänliga som möjligt, eftersträvar en låg energianvändning, väljer i förta hand miljömärkta/ekologiska produkter, källsorterar och återvinner. Westander är i samarbete med Tricorona ett klimatneutralt företag. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook