Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
CYLINDA Located at Hela landet, Phone: 0771-25 25 00. .
CYLINDA Reviewed by Jens Ljunggren Cylinda erbjuder Svanenmärkta tvättmaskiner och diskmaskiner av hög kvalitet. Svanenmärkningen är en miljö- och kvalitetsstämpel som innefattar allt från vatten- och energiförbrukning till återvinningsbarhet och tillverkningsmaterial. Vår… Cylinda - Svanenmärkta disk- och tvättmaskiner. Cylinda erbjuder Svanenmärkta tvättmaskiner och diskmaskiner av hög kvalitet. Svanenmärkningen är en miljö- och kvalitetsstämpel som innefattar allt från vatten- och energiförbrukning till återvinningsbarhet och tillverkningsmaterial. Vår målsättning är att så många som möjligt av våra produkter ska bli miljömärkta. I takt med att vi utvecklar fler maskiner som uppnår kraven för Svanenmärkning så höjer vi också kraven på oss själva; när allt fler uppfyller kriterierna revideras och höjs kraven än mer för att få Svanenmärkas. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook